Nord-Trøndelag

Illustrasjon: IstockPhoto

Psoriasis- og eksemforbundet Nord-Trøndelag ble stiftet i 1977.

Til PEF Nord-Trøndelag hører lokallagene PEF Levanger, PEF Namdal, PEF Steinkjer og omegn og PEF Stjørdal.

Aktuelt fra Nord-Trøndelag

Tilbake

Fylkesleder

Mads Raaen
Skjelstadmarka

Mobil: 901 14 826
E-post: mads[at]raaen.net

Lokallag

PEF Levanger

Arnhild Fondal
Symrevegen 2d
7600 LEVANGER

Tlf. 74 08 22 39
Mobil: 970 87 863

Ungdomsrepresentant:
Anne Katrine Bornstedt
Symrevegen 2d
7600 LEVANGER

Mobil: 413 68 032
E-post: bornstedt89[at]gmail.com

PEF Namdal

Brita Tiller
Gullvikvn. 51
7800 NAMSOS

Tlf. 74 27 14 85
E-post: brit-b-t[at]online.no

PEF Stjørdal

Helga Forbord
Nordlandsvn. 9
7500 STJØRDAL

Mobil: 414 18 410
E-post: helga3[at]getmail.no