Årsmøte 2020


17.01.2020 Årsmøte 2020

PEF Oslo innkaller til årsmøte torsdag 10. mars kl.18.00.
Psoriasis- og eksemforbundet Oslo innkaller til årsmøte torsdag 10. mars kl.18.00 på kontoret til PEF i tredje etasje i Grenseveien 99 i Oslo.

Saksliste:
 • Åpning
 • Konstituering: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
 • Årsberetning
 • Regnskap og revisjonsberetning
 • Innkommende saker
 • Budsjett 2020
 • Valg ifølge vedtektene
 • Valg av representant til representantskapsmøte
 • Valg av likemannsrepresentanter
 • Avslutning

Saker som ønskes behandlet på årsmøte bes sendes til styret innen 25.02.2020 på epost oslo[at]pefnorge.no Er det noen som kan tenke seg å være med oss i styret eller kjenner noen som ønsker det? Send forslag til styret på epost oslo[at]pefnorge.no eller på telefon til fylkesleder Jeanette Strand 454 41 970. 


   Årsmøte 2020 Tilbake