Årsmøte i PEF Bergen og omegn

01.02.2016

Psoriasis- og eksemforbundet Bergen og omegn innkaller til årsmøte tirsdag 23. februar kl. 19.00.

Bilde: Årsmøte i PEF Bergen og omegn

Møtet holdes i Åsegården, Vestre Strømkai 7-9, 3. etg. i FI-senteret. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret på e-post bergen[at]pefnorge.no innen 17. februar.

Saksliste

  • VALG AV DIRIGENT/ REFERENT
  • ÅRSBERETNING FOR 2015
  • REGNSKAP FOR 2015
  • INNKOMNE SAKER
  • ARBEIDSPLAN 2016
  • BUDSJETT FOR 2016
  • VALG AV NYTT STYRE
  • VALG AV REVISOR
  • VALG AV VALGKOMITÉ

Vi oppfordrer deg som medlem om å stille på årsmøtet. Det er her du har mulighet til å påvirke hvilke aktiviteter foreningen skal gjennomføre det neste året. Valgkomiteen har gjort sin jobb, så ingen trenger å være bekymret for å bli valgt mot sin vilje. Det bli enkel bevertning.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Tilbake