Årsmøte i PEF Bergen og omegn

01.01.2013

PEF Bergen og omegn inviterer til årsmøte mandag 18. februar (2013) i Åsegården, Vestre Strømkai 7-9. 3. etg. FI senteret.

Bilde: Årsmøte i PEF Bergen og omegn

Saksliste:

  • VALG AV DIRIGENT/ REFERENT
  • ÅRSMELDING FOR 2012
  • REGNSKAP FOR 2012
  • INNKOMNE SAKER
  • ARBEIDSPLAN
  • BUDSJETT FOR 2013
  • VALG AV NYTT STYRE
  • VALG AV REVISOR
  • VALG AV VALGKOMITÉ

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14. februar.

Vi oppfordrer medlemmene til å stille på årsmøtet, det er der du har mulighet til å påvirke hva foreningen skal ha av aktiviteter det neste året. Valgkomiteen har gjort sin jobb, så ingen trenger å være redd for å bli valgt mot sin vilje.

Det blir enkelt bevertning. Vi håper så mange som mulig vil møte og ønsker alle hjertelig velkommen!

Tilbake