Årsmøte i PEF Oslo

01.02.2014

Det innkalles med dette til årsmøte lørdag 1. mars 2014 kl. 13.00 i Grenseveien 99, Helsfyr.

Bilde: Årsmøte i PEF Oslo

Vi får besøk av forbundsleder Ragnar Akre-Aas, som vil informere om hva forbundet jobber med. Det blir servert kaffe og kaker.

Saksliste:

1. Åpning

2. Konstituering

 Godkjenning av innkalling

 Godkjenning av saksliste

 3. Valg av ordstyrer

 4. Valg av referent

 5. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokoll

 6. Årsberetning

 7. Regnskap og revisjonsberetning.

 8. Innkommende saker

 9. Budsjett 2014

 10. Arbeidsplan i perioden 2014 – 2015

 11. Valg ifølge vedtekter

 12. Avslutning

Saker som ønskes behandlet på årsmøte bes sendes styret innen 9. februar på oslopso[at]live.no. Forslag på kandidater til styret kan sendes til samme adresse.

Årsberetning for Psoriasis- og eksemforbundet Oslo 2013-2014

Årsmøtet 2013 ble avholdt i mars på Helsfyr Hotell. Etter årsmøtet har styret hatt følgende sammensetning:

Leder:                         Jeanette Strand                     1 år

Nestleder:                   Solveig L Sletten                   1 år                            

Kasserer:                   Reidun Nymoen                     2 år

Sekretær:                   Birgit Iversen                          2 år

Styremedlem:             Lillian Olafsen                        1 år

Styremedlem:             Grete Tunsjø                          1 år

Styremedlem:             Trude Bjørnsund                    1 år

Varamedlem:              Martin Mulstad                       1 år

Varamedlem:              Pål Ørving                              1 år

Varamedlem:              Anothai Manirant                    1 år

Det er ikke valgt/oppnevnt noen valgkomitè. Styret tar gjerne imot forslag på aktuelle personer som kan hjelpe til i styret i kommende periode.

Medlemssituasjonen

Foreningen har ca. 500 medlemmer p.t. Vi mistet ca. 40 medlemmer i 2013, men håper på økt rekruttering i 2014. Dersom noen medlemmer har tips til hvordan vi kan øke rekrutteringen, så tar styret gjerne imot disse. Vi oppfordrer også våre medlemmer til å fortelle andre med hudsykdommer om vår forening, og oppfordre de til å melde seg inn. 

Styrets aktiviteter

Det har vært avholdt 11 styremøter i perioden.

Jeanette Strand deltok på representantskapsmøtet i Psoriasis- og eksemforbundet.

Grete Tunsjø og Jeanette Strand har vært på årsmøtet FFO Oslo.

Verdens Psoriasisdag ble arrangert i oktober med stand på Oslo S. Der deltok Reidun Nymoen, Grete Tunsjø, Lillian Olafsen og Jeanette Strand sammen med flere fra sentralstyret.

Landsdelskonferansen 2013 ble avholdt i Drammen i oktober. Der deltok Reidun Nymoen, Lillian Olafsen og Solveig L Sletten.

Styret har også avholdt internkurs over to dager i mai. Tema var organisasjonen vår og hvordan vi ønsker å jobbe videre. Her deltok Jeanette Strand, Reidun Nymoen, Birgit Iversen, Trude Bjørnsund, Lillian Olafsen og Grete Tunsjø

Medlemsbladet PsOslo

Det er i 2013 gitt ut tre utgaver av psOslo. Medlemsbladet inneholder informasjon om aktiviteter i regi av foreningen.

Medlemsaktiviteter

Vi har arrangert to likemannskurs i løpet av vinteren og våren 2013 – ett med hodebunnsbehandling som tema, og ett med behandling av hender og føtter. Likemannskurs er kvelder hvor medlemmer deler tips og erfaringer, hvor vi forteller litt om behandlingsmetoder og viser de i praksis. Deltakerne får også som regel med seg kremer hjem etterpå. Vi ønsker å fortsette med likemannskurs også i 2014, og dersom det er noen medlemmer som har tips eller ønsker om tema så gi beskjed til styret.

Sammen med ACO Hud holdt vi i oktober et åpent møte om atopisk eksem. Her fortalte ACO om sine produkter og vi fikk også med oss flere produktprøver. Siw E. Hansen fortalte om hvordan det er å være mor til to barn med atopisk eksem. ACO stilte med mat og hyggelige lokaler, og det ble også tid til å dele generelle tips og erfaringer. Dessverre var det få medlemmer som møtte opp, men vi vil fortsette å arrangere åpne møter sammen med ACO Hud også i det kommende året.

I november arrangerte vi busstur til Charlottenberg i Sverige. Busstur er alltid et populært tiltak, og i 2013 deltok det 27 stk. Det var en vellykket tur hvor man fikk handlet litt og fikk en hyggelig prat under en middag på vei hjem.

Gjennom hele året har vi hatt turgrupper – en i Østmarka på torsdager og en på Sognsvann på mandager. Dessverre har ingen møtt opp til gåturer rundt Sognsvann, så denne gruppen vil ikke bli videreført i 2014. Men gruppen som går fra Haraløkka parkering på Bøler fortsetter som før.

Eiendeler

Vi har to bærbare PC’er og en bærbar mini-PC. Vi har også 3 harddisker og en laserskriver. Utstyret disponeres av styrets medlemmer og brukes til styrearbeid og likemannsarbeid.

Psoriasis – og eksemforbundet Ung Oslo

PEF Ung har hatt 8 møter, årsmøte, pizza/bowling, tur på Megazone, tur til Tusenfryd, tur til Hafjell og juleverksted. PEF Ung jobber på tvers av fylkene så de kan få med seg flere på arrangementene sine. De har hatt godt oppmøte på sine arrangementer.

Økonomi

Foreningen har i perioden hatt relativt god økonomi. Status er fortløpende lagt frem av kasserer på styremøtene.

Regnskap, budsjett og revisors beretning legges frem på årsmøtet.

Kontorlokaler og kontaktinformasjon

Vi holder til i Grenseveien 99, 0663 Oslo

Det er i det samme kontorlandskapet som Psoriasis- og eksemforbundet, og flere andre pasientorganisasjoner.

Tilbake