Tilskudd til behandlingsreiser

01.08.2010

Psoriasis- og eksemforbundet Oslo er glade over å kunne tilby sine medlemmer tilskudd til behandlingsreiser i statlig og privat regi. Tilskuddet er på inntil kroner 3000,- per medlem.

Psoriasis- og eksemforbundet Oslo tilbyr for første gang høsten 2010 tilskudd til behandlingsreiser for sine medlemmer. Vi ønsker at dette tilbudet skal resultere i at flere har mulighet til å reise og ha gleden av behandlingsreiser.

Når du søker må søknaden inneholde kopi av billett, kvittering, samt en kort begrunnelse for reisens formål. Kriterier for å søke er at man har vært medlem i PEF Oslo i minst ett år, og at hovedformålet med reisen er behandling. Frist for å søke i 2010 er 1. desember.

Utbetaling av tilskudd for inneværende år vil skje i løpet av desember. Avslag vil ikke bli begrunnet.

Årsmøtet har satt av midler til tilskudd til behandlingsreiser som en medlemsfordel. Det gis tilbud til både statlige og private behandlingsreiser. Tilskuddet er på inntil 3000,- per medlem.

Har du spørsmål til ordningen, ta kontakt på e-post oslopso[at]live.no eller tlf. 909 70 019.

Tilbake