Vil du engasjere deg?

29.03.2017

Medlemmer i Psoriasis- og eksemforbundet Aust-Agder og andre interesserte inviteres til åpent møte og årsmøte tirsdag 25. april kl. 18.30.

Bilde: Vil du engasjere deg?

Arrangementene vil foregå på Clarion Hotel Tyholmen på Teaterplassen 2 i Arendal.

Vi henviser til modellvedtektene for lokal- og fylkeslag § 4.1 ÅRSMØTET punkt 1) der det står at saker som medlemmene ønsker skal bli tatt opp må sendes styret senest 3 uker før årsmøtet. Fristen i år er satt til 11. april 2017.

Det henvises også til vedtektene § 4.1 ÅRSMØTET om at årsmøtet er lokalforeningens besluttende myndighet, og at det av saker skal behandles:

  • Lokalforeningens beretning for perioden
  • Lokalforeningens regnskap for kalenderåret
  • Budsjett
  • Arbeidsplan
  • Saker nevnt i innkallingen
  • Valg

Vi trenger engasjement!

Psoriasis- og eksemforbundet i Aust-Agder har de siste årene dessverre hatt store utfordringer med å få medlemmer til å påta seg tillitsverv. Dette er viktig for at årsmøtet skal få valgt et styre som kan drive foreningen videre.

Psoriasis- og eksemforbundets sentralstyre og fylkesleder i Aust-Agder håper derfor at medlemmene møter på årsmøtet og bidrar til at PEF Aust-Agder kan opprettholde og øke aktiviteten. Vi hadde satt veldig stor pris på om noen av dere kunne tenke dere å bidra, til glede for oss alle!

Kontakt gjerne generalsekretær Terje Nordengen på telefon 23 37 62 44 / 920 98 831 hvis du er interessert eller har spørsmål.

Vi ser frem til å møte deg!

Tilbake