Oppland

Hudskole i Oppland 13.-15. november 2015

PEF Oppland fylkeslag ble stiftet i 1978. Vi er en aktiv forening med cirka 250 medlemmer.

PEF Oppland utgir fire ganger i året et eget medlemsblad som heter Strålen. I Strålen finner du opplysninger om arrangementer, årsmelding, regnskapsoversikt og andre opplysninger av interesse.

Styret 2019 består av:

Leder: Jan-Erik Haugom
Nestleder: Ann Kristin Haugen
Kasserer: Elisabeth Starheim 
Sekretær: Kari Braaten
Øvrige styremedlemmer: Helge Kjell Danielsen, Heidi Bakken Ottosen og Oddny Jemtland (varamedlem).

Styremedlemmene har forskjellige oppgaver, blant annet har vi vår egen FFO-kontakt. 

Styret har som regel møte en gang i måneden, og vi deltar på møter og konferanser. Vi prøver etter beste evne å arrangere turer og arrangement for våre medlemmer. Vil du bli bedre kjent med oss i Oppland, så ta kontakt på e-post eller telefon. Er det noe du lurer på, skal vi forsøke å svare deg på beste måte.

Foreningens adresse:

Kapphøgda
2850 LENA

Mobil: 908 40 263
E-post: oppland[at]pefnorge.no

Fylkesleder:

Jan Erik Haugom

Mobil: 988 56 340
E-post: oppland[at]pefnorge.no

Det er ingen lokallag under fylkesleddet PEF Oppland.