Oppland

Hudskole i Oppland 13.-15. november 2015

PEF Oppland fylkeslag ble stiftet i 1978. Vi er en aktiv forening med cirka 250 medlemmer.

PEF Oppland utgir fire ganger i året et eget medlemsblad som heter Strålen. Redaktør er Aase Ruud. I Strålen finner du opplysninger om arrangementer, årsmelding, regnskapsoversikt og andre opplysninger av interesse.

Styret 2018 består av leder Jan-Erik Haugom, Ann Kristin Haugen nestleder, kasserer Elisabeth Starheim og sekretær Kari Braaten. Øvrige styremedlemmer er Helge Kjell Danielsen, Heidi Bakken Ottosen, Jorunn Anny Fossumstuen og Berit A. Bergli (varamedlem). Styremedlemmene har forskjellige oppgaver, bl.a. har vi vår egen FFO-kontakt.

Styret har møte en gang i måneden, og medlemmene deltar på møter og konferanser som arrangeres sentralt eller av FFO. Vi prøver etter beste evne å arrangere turer for våre lokale medlemmer til sol og sommer. Vil du bli bedre kjent med oss i Oppland, så ta kontakt på e-post eller telefon. Er det noe du lurer på, skal vi forsøke å svare deg på beste måte.

Foreningens adresse:

Postboks 142
2601 LILLEHAMMER

Mobil: 908 40 263
E-post: oppland[at]pefnorge.no

Fylkesleder:

Jan Erik Haugom

Mobil: 988 56 340
E-post: oppland[at]pefnorge.no

Det er ingen lokallag under fylkesleddet PEF Oppland.