Trøndelag sør

Illustrasjon: IstockPhoto

Psoriasis- og eksemforbundet Trøndelag Sør ble stiftet i 1986. 

Som følge av regionreformen, skiftet fylkeslaget navn fra PEF Sør-Trøndelag til PEF Trøndelag Sør i 2018. 

Per i dag er det ingen lokallag i fylkeslaget Trøndelag sør. Styret i fylkeslaget kan kontaktes for informasjon om aktiviteter.

Aktuelt fra Trøndelag Sør

Tilbake

Fylkesleder:

Berit Utgård
Kolstadtunet 4E
7098 SAUPSTAD

Mobil: 920 58 302
E-post: trondelag.sor[at]pefnorge.no

Ungdomsrepresentant

Ungdomsrepresentant:
Emilie Bergmann
Husebyvegen 46F
7097 SAUPSTAD

Mobil: 979 611 56
E-post: embergmann97@gmail.com 

Det er ingen lokallag under fylkesleddet PEF Sør-Trøndelag.