Vest-Agder

Illustrasjon: IstockPhoto

Psoriasis- og eksemforbundet Vest-Agder ble stiftet i 1963.

Det er p.t. ingen lokallag under PEF Vest Agder.

Fylkesleder:

Åse Marit Waage
Grågåsveien 45 b
4622 KRISTIANSAND

Mobil: 922 00 989
E-post: peapeam[at]yahoo.com

Det er p.t ingen lokallag under fylkesleddet Vest-Agder.