Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Fraværsgrensa og fravær i videregående skole

tirsdag 20. juni 2017

Fraværsgrensa har ført til mange spørsmål. Derfor har vi bedt utdanningsdirektoratet klare opp i de tingene vi har blitt spurt om oftest.

Bilde: Fraværsgrensa og fravær i videregående skole

Fraværsgrensa har ført til mange spørsmål, og mange med kroniske sykdommer har blitt bekymret for hvilke konsekvenser denne endringen har for dem. Derfor har vi bedt utdanningsdirektoratet klare opp i de tingene vi har blitt spurt om oftest.

Det er viktig å huske at det ikke er fraværsgrensa alene som avgjør om du kan få karakter eller ikke, her er det flere ting som spiller inn. Særlig når det er snakk om et stort sykdomsfravær.

Fraværsgrensa omfatter udokumentert fravær. Om man i et fag har mer enn 10 % udokumentert fravær vil man ikke ha rett til å få karakter i faget. Om eleven har mellom 10 og 15% udokumentertfravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at man ikke får karakter kan rektor bestemme at man likevel får karakter.

Sykdom, både fysisk og psykisk, er dokumentert fravær så lenge det er gitt gyldig dokumentasjon og omfattes ikke av fraværsgrensa. Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog. Også behandlingsreiser regnes som dokumentert fravær så lenge de ikke kan gjennomføres utenom skoletiden.

For elever med kroniske sykdommer trenger man ikke legeerklæring hver gang. Man kan få godkjent egenmelding i kombinasjon med dokumentasjon om man er syk slik at det er vanskelig eller unødvendig å skulle gå til legen hver gang. Det er rektor som avgjør om den dokumentasjonen man legger frem er slik at man skal godta egenmeldinger eller om man trenger annen dokumentasjon.

Selv om dokumentert sykdomsfravær ikke påvirker fraværsgrensa kan det påvirke muligheten til å få karakter og det står på vitnemålet.

Som elev kan man kreve å få slettet 10 dager med dokumentert fravær fra vitnemålet, bare hele dager ikke enkelttimer. Ved vanlig sykdom kan man bare få slettet det fra 3. dag man er syk, men når det er kronisk sykdom kan man få slettet det fra 1. dag. Selv om det dokumenterte fraværet står på vitnemålet har det ingen sammenheng med fraværsgrensa.

Det er ingen grense for hvor mye dokumentert fravær du kan ha før du mister muligheten for å få karakter. Selv om du har gyldig grunn til å være borte må læreren din føle at han eller hun har grunnlag for å vurdere din kompetanse. Dette er en vurdering som gjøres i hvert enkelt tilfelle. Det er viktig å snakke godt med lærerne sine når man sliter med sykdom, selv om man i perioder er mye borte fra skolen kan man ofte finne andre måter å passe på at læreren har grunnlag for å gi deg vurdering. Læreren er pliktig å gi deg varsel om du står i fare for å ikke få karakter.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram