Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Regjeringen gir færre mulighet til å dra på behandlingsreise!

12. oktober 2017

«Behandlingsreiser har mye å si for helsa vår, derfor kan ikke tilrettelegging for at de aller sykeste skal kunne reise gå utover hvor mange som får behandling.» Sier leder i PEF-ung Gudbjørg Lund Dahl. «Dette blir å sette svake grupper opp mot hverandre.»

Bilde: Regjeringen gir færre mulighet til å dra på behandlingsreise!

Behandlingsreiser er 3-4 ukers behandlingsopphold i sol og varme for pasienter hvor klima har innvirkning på sykdommen. For psoriasis og atopisk eksem er varme, riktig UV stråling og saltvann effektiv behandling som gir virkning utover selve oppholdet. I vår ble det vedtatt at det skulle bli enklere for de som trenger det å ha med ledsager på behandlingsreiser, men i dag blir det klart at statsbudsjettet ikke gir ekstra penger til dette. Det vil bety at færre pasienter får muligheten til å dra på behandlingsreiser i 2018.

Lund Dahl vil også trekke frem behandlingsreiser for voksne med atopisk eksem. «Det er synd at man ikke tar grep for å likebehandle de med atopisk eksem over og under 18 år.» Veldig mange har atopisk eksem også etter de blir 18 år, men mister muligheten til å få klimabehandling.

Behandlingsreiser er både behandling og forebygging. For mange gjør klimabehandlingen det mulig å leve bedre med sykdommen og gjør at man slipper sykemeldinger fra jobb og skole. «Regjeringen må ta på alvor at klimabehandling for noen kan være forskjellen på å stå i utdanning og jobb eller å falle utenfor» avslutter Lund Dahl.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Instagram