Din hudsykdom - vårt fokus!

PEF Norge

Arrangementer

Årsmøteoversikt 2019

Beskrivende bilde til Årsmøteoversikt 2019

Våren 2019 er tid for årsmøter i Psoriasis- og eksemforbundets fylkes- og lokallag. Her er en oversikt.

I denne oversikten finner du informasjon om tid og sted til årsmøter i fylkes- og lokallag i Psoriasis- og eksemforbundet.

Still opp og kom med forslag til relevante kurs og aktiviteter i ditt lokallag for det kommende året.

PEF Larvik og Sandefjord  

Psoriasis- og eksemforbundet i Larvik og Sandefjord har årsmøte tirsdag 19. februar kl. 17.00 på Sandefjord Medisinske Senter.

PEF Vestfold

Psoriasis- og Eksemforbundet Vestfold har årsmøte tirsdag 19 februar kl. 19.00 på Sandefjord Medisinske Senter. Adressen er Skiringsalveien 26, Sandefjord.

PEF Asker og Bærum

Psoriasis- og eksemforbundet i Asker og Bærum har årsmøte tirsdag 26. februar i Malmskriverveien 18, i Sandvika, 2 etg. over Baracoa, inngang fra torvet, mellom jernbanestasjonen og Kunnskapssenteret.

PEF  Follo - 27. februar

Psoriasis- og eksemforbundet i Follo har årsmøte onsdag 27. februar kl. 18.00 i Servicesenteret, Kirkeveien 3 i Ski sentrum.

PEF Hamar og omegn - 27. februar

Psoriasis- og eksemforbundet Hamar og omegn har årsmøte onsdag 27. februar kl. 19.00 i Lille Strandgate 3, 2. etasje (Basarene) i Hamar.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, samt to personer som skal godkjenne og underskrive protokollen.
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Honorarer, telefon- og reiseutgifter
 5. Budsjett 2019
 6. Godkjenne Handlingsplan for 2019
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Forslag til saker må være sendt til styrets leder i Ole Martin Pettersen senest 12. februar 2019 på epost olempett@online.no eller som brevpost til Ole Martin Pettersen, Bekkevegen 33, 2383 Brummunddal.

Frasigelser av verv må være sendt til valgkomiteens leder, Terje Kjernsholen senest 1. februar 2019 på epost kjernsholen@vikafrisor.no eller som brevpost Furubergveien 127 F, 2316 Hamar.

PEF Fredrikstad - 28. februar

Det innkalles til årsmøte i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) Fredrikstad torsdag  28. februar 2019 kl. 18.30 på Scandic City Hotell Fredrikstad.

Dagsorden:        

 1.  Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av sekretær
 6. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 7. Årsberetning 2018
 8. Revidert regnskap pr. 31.12 2018
 9. Innkomne forslag
 10. Budsjett 2019 - 2020
 11. Handlingsplan 2019 - 2020
 12. Valg

Saker og eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 07.02.2019  v/Liv Skovdahl, Herregårdsvn. 30, 1634 Fredrikstad, livskovdahl@online.no
Valgkomitéen er i arbeid, hvis noen av medlemmene har forslag til nye kandidater, ring valgkomitéen v/Bjørn Skatdalen – tlf. 901 79 780 innen 07.02.2019.
Vi legger opp til et vanlig årsmøte hvor vi behandler ovennevnte saker og har et hyggelig samvær. På grunn av bevertning ønsker vi påmelding innen 14.februar til Liv Skovdahl eller Leif Jørgensen tlf. 955 59 389. 

PEF Romerike - 6. mars

Psoriasis- og eksemforbundet på Romerike har årsmøte onsdag 6. mars kl. 18.30 i Måsan aktivitetssenter, Kjerulfsgate 38 i Lillestørm. (Tidligere Velferden v/Libos).

PEF Oppland - 18. mars

Psoriasis- og eksemforbundet Oppland har årsmøte mandag 18. mars kl. 19.00 på Vegkroa ved E6 på Biri (i underetasjen).

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Årsmelding 2018
 3. Regnskap for kalenderåret 2018 med revisjonsrapport
 4. Årsbudsjett 2019
 5. Handlingsplan 2019
 6. Sammenslåing PEF Hedmark og PEF Oppland til PEF Innlandet (fylkeslag) fra 01.01.2020. PEF Oppland omgjøres til lokallag fra 01.01.2020.
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Enkel servering ved møteslutt. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 11. mars. Saker sendes til kari.braaten@sykehuset-innlandet.no

PEF Tromsø - 23. mars (intentativt)

Psoriasis- og eksemforbundet Tromsø har årsmøte heglen 23. og 24. mars på Thon Polar hotell i Tromsø. (Nøyaktig tidspunkt for selve årsmøtet avgjøres seinere, men sannsynlig tidspunkt er lørdag 23. mars kll. 11:30).

​Informasjon om årsmøter i PEF blir oppdatert fortløpende.

 

Tilbake

Informasjon om arrangementet

Dato og tid:
01.02.2019

Til:
30.04.2019

Sted:
Hele landet

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pefnorge.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Instagram