Din hudsykdom - vårt fokus!

PEF Norge

Frifond første runde

12. januar 2016

Hvert år utlyser PEF-ung to runder med Frifondsmilder. Første runde har søknadsfrist 1. februar. I denne runden deles det ut maks 60.000 kroner til lokal aktivitet.

Bilde: Frifond første runde

What’s in it for me?

Frifond gir dere som grupper og tillitsvalgte i PEF og PEF-ung muligheten til å søke midler til lokal aktivitet rettet mot barn og unge i deres gruppe. Dere kan få penger til mye forskjellig, og i 2014 ble det for første gang søkt om penger til gjennomføringen av Hudskole som et samarbeidsprosjekt mellom en lokale PEF-ung gruppe og et PEF laget. Det ble også gitt penger til Paintball, hytteturer, pizza og bowling, Tusenfryd, nissefest og mye, mye mer.

Årsmøte og filmkveld?

Alle PEF-ung grupper skal, etter vedtektene, gjennomføre to aktiviteter i året og årsmøte. Årsmøtet er kanskje ikke det mange synes høres kulest ut, men det er kjempe-viktig at medlemmene møter opp. Her skal dere bestemme hva dere ønsker å gjøre dette året. Et lurt triks er å gjennomføre en aktivitet samtidig som årsmøtet. Hva med en filmkveld som begynner med en halvtimes årsmøte for så å poppe popcorn og se en film. For at folk skal komme må de inviteres, og å sende invitasjoner koster penger i porto, ark, konvolutter, blekk, osv. Et årsmøte skal planlegges og det er vanlig å avholde planleggingsmøter/styremøter med for eksempel kjeks, grønnskaper og dipp og/eller nøtter. Det kan være lurt for styret å lage en egen perm med styrereferat og viktige dokument osv. Alt dette koster penger. PEF-ung grupper kan få penger til administrasjon av gruppen i tillegg til penger til gjennomføringen av de ulike arrangementene. 

Husk å ta bilder og å skrive litt om arrangementene dere gjennomfører. Ved rapportering på Frifondsmidlene skal dere lege ved bilde og tekst fra minimum en av aktivitetene, og, PEF-ung legge gjerne ut om deres aktivitet på hjemmesiden vår eller i medlemsbladet Hud & Helse.

Kriterier for støtte

Det er lett å få og kan brukes til mye forskjellig. Her er 7 kriterier:

  1. Dere må være et PEF lag eller en PEF- ung gruppe.
  2. Aktiviteten skal rettes mot PEF-ungs medlemsmasse. Dette betyr ikke at det kun skal være deltakere mellom 0 og 26 år, men arrangementet skal rettes mot blant annet aldersgruppen og den skal delta. Ved samarbeidet om Hudskole, var PEF-ung aktivt med i planlegging og gjennomføringen av helgen, og det ble det holdt av et visst antall plasser for PEF-ungs aldersgruppe. PEF-ung avholdt også et eget sosialt arrangement på kveldstid. Dette ble dekket av PEF-ung. Med andre ord var det et fellesarrangement hvor PEF-ung dekket en proporsjonal del av arrangementet basert på PEF-ungs deltakelse.
  3. Rusfritt. Alle arrangement med støtte fra Frifond skal være rusfrie. Kravet om rusfrihet er gitt av LNU og i tråd med PEF-ungs ønske om å være en rusfri organisasjon.
  4. Lokal! At aktiviteten er lokal betyr ikke bare at det skal være en aktivitet for lokallaget (ikke mellomliggende grupper) og helst gjennomføres innenfor gruppens geografiske tilhørighet. Pengene skal ikke brukes i utlandet, og selv om det kanskje er billigere og lettere for noen lokalisert nærme grensen å leie hytte i Sverige enn i Norge, kan Frifondmidler ikke brukes til et slikt arrangement.
  5. Tidligere mottatte midler skal være brukt og innrapportert. Vi har ikke lov å utdele nye midler til et lag som ikke har rapportert på allerede mottatte midler.
  6. PENGENE SKAL BRUKES OPP INNEN GITT DATO!
  7. Husk å lese retningslinjene fra både LNU og PEF-ungs interne retningslinjer.

Midler tildelt i 2016 skal brukes opp innen 30. juni 2017, og dere ikke kan få flere penger før dere har brukt opp/betalt tilbake og rapportert på de pengene dere allerede har fått.

Søknadsfrister

Første frist er 1. feb. 2016. Andre frist er 1. sept. 2016. Ønsker dere å starte gruppe kan dere søke oppstarts-midler hele året (unntatt desember). Dersom man ser at dere har behov for mer enn 10.000 må dere huske å søke om mere midler i samme søknad som oppstarts-midlene da også disse skal brukes opp og rapportert på før vi kan tildele nye midler. 

Hvordan søke?

For å søke Frifondsmidler fyller du ut søknadsskjemaet som følger med brevet. Fyll inn hva dere ønsker å gjøre, hvor mange dere tror kommer og hvor mye dette vil koste. Dette krever at dere har gjort litt planlegging, sjekket ut litt priser og vet hvor mye ting koster. Dersom dere søker 10.000 kroner til å bowle for 10 personer vil dere ikke få så mange penger til en slik aktivitet, men dersom dere lager hyttetur/ungdomshelg for 10 personer kan summene være litt større.

Rapport

Har dere brukt opp pengene dere fikk i 2015 og vil ha mer? Ja, da må dere legge med rapport på disse pengene. Fyll ut rapportskjema og legg ved et kort skriv om en aktivitet og et bilde dersom dere har. Da kan dere få nye penger. Prosessen er lett som bare det!

Lurer du på noe er det bare å ta kontakt med Maren på kontoret på maren@pef-ung.no eller 23 37 62 42

 

Foto: Iren K. Grip

Vedlegg: 

Søknadsskjema 2016
Rapportskjema 2015
Retningslinjer LNU
Retningslinjer PEF-ung

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pefnorge.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Instagram