Din hudsykdom - vårt fokus!

PEF Norge

Medlemsundersøkelse

8. januar 2016

PEF-ung gjennomfører i disse dager en anonym medlemsundersøkelse. Målet med undersøkelsen er å bli en bedre og mer målrettet organisasjon for medlemmene våre.

Bilde: Medlemsundersøkelse

Ører som hører?

For å bli en bedre organisasjon for deg er det viktig å vite hva du ønsker. PEF-ungs slagord er "kunnskap, vennskap og fellesskap" og vi har et håp om at alle medlemmene våre føler en tilhørighet til fellesskapet vårt. PEF-ung ønsker å fylle deres ønsker og behov fra oss. Medlemsundersøkelsen stiller derfor spørsmål til hva du ønsker av organisasjonen, hvorfor du meldte deg inn og hva du synes er viktigst av PEF-ung bruker krefter, tid og penger på. Det er mange prioriteringer som gjøres i løpet av et år, og medlemsundersøkelsen vil være et grunnlag for å ta gode beslutninger for medlemmene våre. PEF-ung har begrenset ressurser og drives av frivillige og en 50% stilling. Dette gir PEF-ung en begrenset kapasitet og et behov for å jobbe prioritert og målrettet. Vi vil derfor høre din mening om saken.

Sendt på e-mail

Undersøkelsen er sendt på e-mail fra noreply[at]pefnorge.no til alle medlemmene vi har registrert e-mailadresse på. Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen betyr det enten at vi ikke har registrert riktig e-mail adresse på deg eller at mailen er sortert ut som søppelpost. Da kan du ta kontakt med Maren på kontoret. Ta kontakt på e-post maren[at]pef-ung.no eller tlf. 23 37 62 42. 

Ta kontakt

Husk at dere til en hver tid kan ta kontakt med styreleder Anne-Sofi Haug Svendsås på anne-sofi[at]pef-ung.no eller organsiasjonssekretær Maren Awici-Rasmussen på maren[at]pef-ung.no eller 23 37 62 42.

Illustrasjonsbilde er hentet fra Istock

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pefnorge.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Instagram