Din hudsykdom - vårt fokus!

PEF Norge

Styringsdokumenter

Dokumenthierarkiet i Psoriasis- og eksemforbundet består av:

  1. Vedtekter

  2. Strategi 2018-2021 

  3. Handlingsplan

  4. Modellvedtekter for fylkeslag

  5. Modellvedtekter for lokalforeninger

  6. PEF mot 2030 Innovasjonsutvalgets rapport


Psoriasis- og eksemforbundets vedtekter og strategidokument uttrykker de grunnleggende verdier forbundet står for. 

Vedtektene er de sentrale tillitsvalgtes overordnede styringsdokument. Det er også egne modellvedtekter for fylkeslag og modellvedtekter for lokalforeninger.

PEFs strategi for 2018-2021 er formulert som mål, med utarbeidede overordnede strategier for hvordan forbundet skal arbeide for å nå målene. PEFs strategidokument bygger på forbundets formålsparagraf, og er retningsgivende også for organisasjonens årlige handlingsplan. Sammen med vedtektene skal strategidokumentet legge føringer for hvordan PEF bruker sine ressurser på vei mot målene.

Handlingsplanen henger nøye sammen med strategidokumentet som er utarbeides for 3-årige landsmøteperioder. Handlingsplanen er en konkretisering av de målene og strategiene som er lagt.

Psoriasis- og eksemforbundets Strategi for 208-2021 og den årlige handlingsplan skal være dokumenter som gir inspirasjon og bidrar til måloppnåelse i alle ledd av organisasjonen. De skal også synliggjøre utfordringene knyttet til det å leve med en hudsykdom og/eller psoriasisartritt, og at PEF har en plan for hvordan disse utfordringene kan og bør møtes.

På landsmøtet 2018 vedtok Psoriasis- og eksemforbundet innovasjonsutvalgets rapport PEF mot 2030. 

Styringsdokumentene kan lastes ned ved å klikke på de blå linkene øverst i denne artikkelen. 

 

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pefnorge.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Instagram