Ny forskning på psoriasisartritt viser blant annet at trening gjør pasientene mindre trøtt.

Forskning fra 2019 viser at høy intensitet på intervalltrening med psoriasisartritt, bedrer hjertehelsen og reduserer fatigue uten å medføre sykdomsoppbluss. Derfor er trening viktig supplement til den medisinske behandlingen ved psoriasisartritt (PsA).

Intervalltrening

Ruth Stoklund Thomsen er stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Hun har gjennomført et treningsforsøk der pasienter med PsA utførte intervalltrening på spinningsykkel.

De som trente etter programmet i forskningen, bedret i gjennomsnitt sin kondisjonsalder med 13 prosent.

Pasientene i treningsforsøket var generelt overvektige. Etter treningen fant man reduksjon i mengden magefett. For mye magefett har i andre sammenhenger vist seg å være svært ugunstig fordi det øker risikoen for diabetes, hjerte- og karsykdommer og noen kreftformer.

Redusert fatigue

Graden av fatigue var høy blant deltagerne før studien startet. Treningen medførte en halvering av kvinnenes fatigue. I hele gruppen ble den redusert med 13 prosent. Deltagernes totale opplevelse av sykdomsaktvitet og smerte endret seg ikke vesentlig som følge av treningen.

Studien viser tydelig at pasienter med PsA har nytte av hard kondisjonstrening som intervalltrening. Treningen gir bedre kondisjonsalder, lavere fettprosent og utmattelsen blir mindre.

Du kan lese mer om forskningen i Hud og helse nr. 2 2019