Psoriasisartrittutvalget

Psoriasis- og eksemforbundet har et eget utvalg som jobber for å bedre situasjonen for personer med psoriasisartritt.

Psoriasisartrittutvalget arbeider for at alle med psoriasisartritt får sin livskvalitet sikret fysisk, psykisk og økonomisk. Utvalgets mål er å arbeide for at pasienter som har både psoriasis og psoriasisartritt får et bedre behandlingstilbud og et bedre behandlingsreisetilbud.

Psoriasisartrittutvalget fokuserer på pasienter med psoriasisgikt og deres spesielle behov tilknyttet forebygging, behandling og rehabilitering. Utvalget fremmer prosjekter som gjør PEF til en attraktiv organisasjon for denne prosjektgruppen, og sprer informasjon og driver kursvirksomhet for personer med denne sykdommen. Utvalgets fokus er å utvikle god og faglig kvalitetssikret informasjon knyttet til revmatisk sykdom og da spesielt psoriasisgikt.  

Utvalget oppnevnes av PEFs sentralstyre, og fungerer gjennom landsmøteperioden.

Medlemmer i Psoriasisartrittutvalget 2019-2021:

Malin L. Angeltveit - PEF-ung - leder - tlf. 41 23 98 36 / malin[at]pef-ung.no malanglan[at]hotmail.com  
Lars Fredrik Olaussen - PEF Fredrikstad
Jan Erik Haugom - PEF Oppland
Bjørn Karlengen - PEF Buskerud
May Christin Stenersen Lund - PEF Hedmark     

Støtt Psoriasisartrittutvalget og bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet