Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Lærlinger på yrkesfag ønskes til forskningsintervju!

tirsdag 31. mai 2011

Unge funksjonshemmede har fått støtte fra NAV (FARVE-midler) til å se på situasjonen for mennesker med funksjonshemning på yrkesfag (videregående opplæring).

Nærmere bestemt vil vi se på om mennesker med ulike vansker/diagnoser får seg lærlingeplass, og hvilke utfordringer de eventuelt møter rundt dette. I den forbindelse søker vi etter personer som ønsker å stille opp på et intervju om temaet.
Blant spørsmålene vi søker svar på er disse:

 Er det slik at denne gruppen sliter mer med å finne seg læreplass?

Hvordan opplever de å bli møtt av bedriftene?

Hvem tar ansvaret når noe skal tilrettelegges på lærestedet?

Hvordan opplever denne gruppen rådgivningen de får når de skal velge seg et yrkesfag på videregående?

Forutsetningene for å bli intervjuet er følgende:

-          At du har en eller annen vanske eller diagnose. (Her er det mye som kan være aktuelt. Alt fra dysleksi, til pyskiske vansker til bevegelseshemning som gjør at du trenger rullestol eller krykker.)

-          At du du er lærling/lærlingekandidat,  eller har vært det i løpet av de 3 siste årene

-          At du er under 25 år.

-          At din diagnose/vanske har skapt noen mindre eller større utfordringer for deg når det gjaldt å få læreplass/være lærling.  

NB! Hvis du ønsket deg lærlingeplass, men ikke har lykkes med å få dette, er det også interessant for oss å intervjue deg!

Påmelding

Ønsker å du å bli med på dette er det fint om du tar kontakt per mail eller telefon innen 20.juni, slik at vi kan lage en avtale om intervju.

Du kan maile på maren.rognaldsen@ungefunksjonshemmede.no  eller ringe på 95 23 69 40.

Er det noe du lurer på, for eksempel om du er i målgruppen, kan du også gjerne ringe/maile og spørre om dette så finner vi ut av det!

Hvor og når?

Intervjuet tar omtrent 2 timer, og blir utført av undertegnede i perioden mai/juni.

Det er stor fleksibilitet når det gjelder tidspunkt for intervjuet,  og jeg kan komme dit du som blir intervjuet er.

(her må vi ta noen forbehold om at vi ikke har ressurser til å  dra svært langt.)

Intervjumaterialet blir selvsagt anonymisert, slik at ingen av utsagnene senere kan knyttes til deg.

Kjenner du andre som du mener er aktuelle intervjuobjekter?

Send gjerne denne mailen videre til andre du tror er aktuelle til intervju!

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram