Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Møte om utfasing av særfradragsordningen

mandag 2. juli 2012

Nylig inviterte statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet FFO til et møte om utfasing av særfradragsordningen. Departementet la fram forslag til hva de resterende midlene (178 mill. kroner) fra ordningen kan brukes til.

FFO deltok i møtet sammen med Diabetesforbundet. Organisasjonene ga tilbakemeldinger og kommentarer på forslagene som ble lagt fram, og opprettholdt sitt prinsipielle syn og presiserte at det å styrke og utvide grunnstønadsordningen vil treffe brukergruppene best.

I tillegg ønsker organisasjonene at flere tjenester må tas inn i tak 2 ordningen.

Les saken på FFO.no.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram