Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

NPF fikk gjennomslag hos LIS

fredag 8. april 2011

Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) har endret sin anbefaling tilknyttet biologiske medikamenter for 2011, etter press fra Norsk Psoriasisforbund og to andre brukerorganisasjoner.

I LIS avtaler for 2011, reagerte de tre brukerorganisasjonene Norsk Revmatikerforbund (NRF), Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer (LMF) og Norsk Psoriasisforbund i brev datert 24. januar 2011 på følgende setning:

"Foreskrivere oppfordres også til å vurdere bruk av Enbrel 25 mg sett med pulver og sprøyte med injeksjonsvæske til pasienter som i dag bruker dyrere behandling".

De tre brukerorganisasjonene mente at en slik oppfordring ville være uheldig og svært lite brukervennlig, og kunne medføre unødvendige belastninger for pasientene. Legemiddelkostnaden kan ikke styre valget av legemiddel i den grad at hensynet til effekt, mulige bivirkninger og brukervennlighet ikke blir tillagt nødvendig vekt. I sin konklusjon krevde pasientorganisasjonene derfor at det nevnte avsnittet skulle fjernes fra tilsagnsbrevet fra LIS.

I sitt møte 21. mars vurderte LIS TNF/BIO-spesialistgruppe henvendelsen fra brukerorganisasjonene, og vedtok å endre anbefalingene for 2011 i tråd med kravet fra organisasjonene.

- Det er gledelig at Norsk Psoriasisforbund som brukerorganisasjon, i samarbeid med Revmatikerforbundet og LMF, er blitt hørt på de tilbakemeldingene vi har gitt når det gjelder årets LIS-anbud, sier forbundsleder i NPF Ragnar Akre-Aas i en kommentar. Akre-Aas mener dette viser at det har stor effekt at pasientorganisasjonene reagerer, og at dette viser at Norsk Psoriasisforbund har betydelig innflytelse i spørsmål som angår våre medlemmer.
 

FAKTA OM LIS:

De regionale helseforetakene (RHF) har inngått en samarbeidsavtale vedrørende legemiddelinnkjøp til helseforetakene. Samarbeidsavtalen benevnes LIS, som står for legemiddelinnkjøpssamarbeidet. Formålet med LIS er å legge et grunnlag for avtaler om kjøp og levering av legemidler og andre apotekvarer, etter oppdrag fra helseforetak. Slik sett kan kostnadene reduseres for disse produktene. LIS innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene.
LIS-TNF/BIO-avtaler for 2011 gjelder for perioden 1.2.2011-31.1.2012, og er de anbefalinger LIS-TNF/BIO spesialistgruppe gir for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage og tarm-, og kroniske hudsykdommer.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram