Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Visjon Ung Helse 2020 lansert

torsdag 7. juni 2012

23. mai lanserte Unge funksjonshemmede sin visjon for "Ung Helse 2020 - Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere" i Oslo. Gode innledere og et engasjert publikum gjorde lanseringen til en stor suksess. unghelse2020

Visjonsdokumentet er basert på innspill fra organisasjonens ungdomshelseseminar i desember 2011, og er utformet i samarbeid med en referansgruppe bestående av brukere og helsepersonell. Visjon Ung helse 2020 består av en situasjonsbeskrivelse, der det gis en detaljert illustrasjon av utfordringene unge møter i helsevesenet idag, samt anbefalinger, med konkrete forslag til tiltak som kan gjennomføres.

Her kan du laste ned dokumentet Visjon Ung Helse 2020.

Eksterne innledninger
Under lanseringen var det flere eksterne innledere tilstede, samt barneombud Reidar Hjermann snakket om Unges rett til et godt helsetilbud. Elev- og lærlingeombud Sigve Inderlid fokuserte særlig på helsetjenesten for skoleelever. I tillegg holdt Kjersti Sirevåg Wilhelmsen en presentasjon av barne- og ungdomsklinikken på A-hus.

Stinn brakke
Lanseringen fylte konferanserommet i Mariboesgate 13 med både fagpersonell, brukere, politikere og byråkrater, og responsen på visjonen var utelukkende god. Det ble i ettertid også arrangert en ekstra lansering på Stortinget, for de som ikke hadde mulighet til å komme.

Les hele saken på Unge Funksjonshemmede sine nettsider.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram