§ 5.22 - kremer, salver og oljer

Hvis du har store utgifter til bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler, kan du få dekket opptil 90 prosent av utgiftene.

Folketrygdloven paragraf 5.22 åpner for at du kan få støtte til spesielle formål, herunder utgifter tilknyttet din sykdom. Du kan få bidrag til å dekke utgifter som ellers ikke omfattes av folketrygdloven eller annen lov.

Personer med hudsykdommer kan få dekket bandasjer, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler.

Når du har betalt mer enn kr. 1 971,- i et kalenderår (1927 kroner i 2020), kan du søke om å få dekket 90 prosent av utgiftene som overstiger egenbetalingen på kr. 1 971,-. Denne egenbetalingen inngår ikke i frikortordningen for helsetjenester.

Krav om legeerklæring

Som hovedregel må du betale utgiftene og deretter sende en søknad til HELFO og kreve at utgiftene dine blir dekket. Du må ha legeerklæring som viser at vilkårene for rett til bidrag er oppfylt når det gjelder utgifter bandasje og forbruksmateriell. Legeerklæring for reseptfrie legemidler er ikke nødvendig.

Du må sende søknad til HELFO innen seks måneder etter årsskiftet i det kalenderåret du hadde utgifter.

Hva kan du få dekket?

Når det gjelder hudlidelser kan man få dekket utgifter til reseptfrie salver, kremer og oljer til bruk i behandling av betydelige og kroniske hudlidelser med uttørring av huden. Her er også brannskader og pustulosis palmoplantaris inkludert. Du må dokumentere at behovet for salver, kremer og oljer er eller vil bli varig, altså over to år.

Nyttige lenker

Her kan du laste ned Helfos kvitteringsskjema
Her finner du linker til ulike skjemaer
Helsenorge.no
Rundskriv fra Nav til Folketrygdloven paragraf 5.22