Klimabehandling

Behandlingsreiser til utlandet er et tilbud til barn med atopisk eksem opp til 18 år.

Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Det er Seksjon for behandlingsreiser på Rikshospitalet ved Universitetssykehuset i Oslo som administrerer ordningen.

Psoriasis- og eksemforbundet jobber for at også voksne med atopisk eksem skal kunne få dette tilbudet. I flere år har forbundet presentert kravet i høringer i forbindelse med statsbudsjettforhandlinger.

Her kan du lese om kravet vårt forhandlinger om statsbudsjettet for 2021.

På grunn av koronavirusutbruddet ble behandlingsreisene i store deler av 2020 kansellert. Dessuten er alle grupper fra januar til og med april 2021 kansellert. Seksjon for behandlingsreiser vil i slutten av januar 2021 avgjøre om gruppene fra mai vil gå som planlagt. 

På seksjonens nettside kan du lese mer om behandlingsreiser