Klimabehandling

Behandlingsreiser til utlandet er et tilbud til barn, ungdom og voksne med psoriasis og psoriasisartritt.

Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Det er Seksjon for behandlingsreiser på Rikshospitalet ved Universitetssykehuset i Oslo som administrerer ordningen.

Behandlingene består av tre til fire ukers opphold i varmt klima med fysikalsk behandling og medisinskfaglig oppfølging. Tilbudet er et supplement til den behandlingen som finnes i Norge.

På grunn av koronavirusutbruddet ble behandlingsreisene i store deler av 2020 kansellert. Dessuten er alle grupper fra januar til og med april 2021 kansellert. Seksjon for behandlingsreiser vil i slutten av januar 2021 avgjøre om gruppene fra mai vil gå som planlagt. 

På seksjonens nettside kan du lese mer om behandlingsreiser