Følgesykdommer

Psoriasis regnes som en systemisk sykdom som skyldes en ubalanse i immunsystemet. Dette kalles autoimmun sykdom. Høy forekomst av psoriasisartritt (psoriasis i leddene) blant personer med psoriasis er veldokumentert fra tidligere.

Nye forskning viser at personer med psoriasis har økt risiko og en overhyppighet av flere sykdommer relatert til andre organer. Forskningen har antydet at psoriasispasienter har en overhyppighet av såkalt komorbiditet (følgesykdommer) i form av overvekt, høyt blodtrykk, hjerte-karsykdom, diabetes, tarmsykdommer som for eksempel Morbus Chron - samt psykiske lidelser som angst og depresjon. Om disse sykdommene er direkte koblet til psoriasis som sykdom, eller om de er et resultat av sykdommen, er foreløpig ikke avklart.

Les det Internasjonale Psoriasisforbundet IFPAs notat om psoriasis og komorbiditet.

Det er også dokumentert at personer med psoriasis har et større forbruk av alkohol og tobakk sammenlignet med normalbefolkningen. Sammenhengen mellom alkoholkonsum, røyking og psoriasis er imidlertid ikke vitenskapelig avklart. Sagt med andre ord, så vet man ikke "hva som er høna og hva som er egget". Det er likevel kjent at overvekt og røyking disponerer både for høyt blodtrykk og hjerte-karsykdom. Overvekt disponerer også for utvikling av diabetes type II. Disse opplysningene gir et grunnlag for å kunne hevde at en sunn livsstil med riktig kosthold, mosjon og røykfrihet vil kunne forebygge eller redusere hyppigheten av psoriasissykdommens følgetilstander.

Les artikkel om metabolsk syndrom av hudlege Kjersti Danielsen fra Hud & Helse nr. 2 -2016.

Les også nytt innen psoriasisbehandling av Cato Mørk fra Hud & Helse nr. 2 - 2016.