Målet med behandlingen er å oppnå symptomkontroll ved å unngå vabler og kløe.

De fleste vil ha god effekt av antihistaminer som også bruke mot høysnue og pollenallergi. Ved manglende symptomkontroll kan dosene firedobles.

Ved dårlig effekt av antihistaminer bør annen behandling vurderes, som anti-IgE legemidler. Denne behandlingen får du hos hudlege eller andre spesialister. Behandlingen er basert på internasjonale retningslinjer. Henvisning til hudlege fra fastlegen er nødvendig for å bli utredet og behandlet hos spesialist.

Retningslinjer for behandling

De internasjonale retningslinjene er basert på internasjonale eksperters gjennomgang av aktuell litteratur, praksis og studier. De har oppsummert og vurdert eksisterende kunnskap, som har resultert i internasjonale «guidelines» eller retningslinjer for hvordan man skal definere, klassifisere, diagnostisere og behandle urtikaria.

Retningslinjene fastslår at det viktigste med behandlingen er å redusere symptomene. Dette innebærer som regel å redusere effekten histamin har på mastcellene i huden eller andre målorgan. Dette er årsaken til at vedvarende behandling med antihistaminer er gunstig ved urtikaria.

Antihistaminer

Nesten halvparten av pasientene vil ha god effekt av antihistaminer, gjerne opptil firdobbel dose. Studier viser at de som ikke har effekt på en enkelt dose, har nytte av å øke doseringen. Dersom det er nødvendig, kan man for forebyggende effekt gå på disse i flere år. Medisinene tåles godt og har få bivirkninger.

Dersom man ikke oppnår sykdomskontroll ved økt dosering av antihistaminer, anbefales i tillegg annen behandling. Fastlegen må i de fleste tilfellene henvise til hudspesialist.