Atopisk eksem (informasjon fra Hudlegekontoret)

Eksemskole på Rikshospitalet

Huden min

Behandlingsreiser

Eksemskolen på nett

Eksemutvalget (atopisk eksem og håndeksem) i Psoriasis- og eksemforbundet

Les mer om eksemutvalget.

Eksemutvalget på Facebook.

Siw Edquist Hansens blogg om barn med atopisk eksem.

Be om å bli medlem i Facebookgruppen "Barn med atopisk eksem". Gruppen er lukket, og er et sted en kan utveksle erfaringer om egne barn som er plaget av atopisk eksem, og søke råd, informasjon og støtte.

Har du et ønske om å snakke med en av Psoriasis- og eksemforbundets likemenn om atopisk eksem? Her finner du en oversikt over likemenn bosatt innenfor landets ulike helseregioner.