Valg av behandling avhenger av hvor aktiv sykdommen er hos den enkelte.

HS er vanskelig å behandle og blir ofte undervurdert. Det er viktig at fastleger og hudleger samarbeider om å oppnå den mest effektive og helhetlige behandlingen.

Valg av behandling avhenger av sykdomsaktiviteten. Ved mild sykdom er det ofte vanlig å starte med ulike medisiner for å redusere smerter, verk og lukt. Ved mer utberedt HS vurderes kirurgi og systemisk behandling.

Vektreduksjon, røykekutt og stressmestring kan ha en gunstig effekt på sykdommen.

Hver enkelt pasient bør informeres om de ulike behandlingsalternativene, slik at vedkommende sammen med sine leger kan ta informerte valg. Dette er en prosess som kalles samvalg.  

Mange hudavdelinger i Norge har de siste årene bygget opp betydelig kompetanse innen behandling og oppfølging av HS. De er opptatt av at pasientene skal tilbys dokumentert og skreddersydd behandling.

Det er kun antibiotikaene Tetracyclin tabl og Clindamycin topikalt som er evidensbasert behandling mot mild til moderat HS. Adalimumab (biologisk legemiddel) er per i dag den eneste offisielle godkjente behandlingen mot moderat og alvorlig HS.

Mange avdelinger i Norge behandler de pasientene også med kirurgi (CO2-laser), noe som har vist seg å være veldig effektivt.

Foredrag om laseroperasjon

Øystein Grimstad er overlege på hudavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Han har laget et videoforedrag om hudsykdommen hidradenitis suppurativa (HS) og behandlingen CO2-laseroperasjon. 

Foredraget inneholder videosnutter og bilder fra operasjoner, og vær forberedt på bilder av blant annet store åpne sår og blod.

Lyden på foredraget er litt lav og dessverre ikke noe vi får gjort noe med. Men hvis dere skrur opp volumet på max, skal dere kunne høre det som blir sagt.

Gå inn på denne linken for å se foredraget