Psoriasis- og eksemforbundet har et eget utvalg som jobber for å bedre situasjonen for personer med den kroniske hudsykdommen hidradenitis suppurativa (HS).

I 2015 besluttet Landsmøtet å utvide primærdiagnosegruppene til forbundet med kronisk spontan urtikaria (elveblest) og hidradenitis suppurativa (HS). Dette er alvorlige hudsykdommer som på mange måter kan påvirke den fysiske og psykiske livskvaliteten til personene som rammes.

Utvalget arbeider aktivt for å bedre informasjonen og medlemstilbudet ut mot personer med HS. Fokuset er å øke kunnskapen rundt utfordringer ved å leve med sykdommen, utvikle informasjonsmateriell og legge til rette for fysiske og digitale møteplasser for denne pasientgruppen. 

HS-utvalget administrerer også Facebook-gruppen Hidradenitis Suppurativa Norge med over 2000 medlemmer.

Medlemmer i HS-utvalget 2018-2021:

Kristine Midtsæter - leder - tlf 944 23 664 og epost krimits@hotmail.com
Kristin Windahl
Turid Hervik

Støtt HS-utvalget og bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet