Har du eller ditt barn revmatisk inflammatorisk leddsykdom og/eller psoriasis kan du søke behandlingsreise til utlandet.

Behandlingsreiser er et tre-fire ukers opphold i utlandet som et supplement til behandlingsmulighetene som finnes i Norge. Avhengig av diagnose består en behandlingsreise av gruppetrening på land og i basseng, individuell fysioterapi, soling og bading i saltvann, undervisning og helsefaglig oppfølging. Pasientene melder selv om bedre effekt, og mer langvarig effekt av opphold i varmen. Effekten er også godt dokumentert i forskningen.

Seksjon for behandlingsreiser ved Universitetssykehuset i Oslo administrerer ordningen. Du må betale egenandel for behandlingen, som kan skrives på egenandelskortet. På nettsiden til Seksjon for behandlingsreiser finner du søknadsskjema til utfylling under de forskjellige diagnoseog aldersgruppene. Innsending av skjema må gjøres via post, ikke epost, fordi det spørres etter sensitive personopplysninger i skjemaet.

Søknaden er todelt. Den ene delen fylles ut av pasienten selv. Den andre delen består av en legeerklæring som fylles ut av fastlege eller revmatolog. Med søknaden må det følge epikrise fra revmatolog – helst fra siste konsultasjon og ikke eldre enn fem år. Hvis du har en annen sykdom som du har vært innlagt for i de senere årene, må det legges ved epikrise for den også.

Hvis du har behov for ledsager på grunn av nedsatt funksjonsevne, må dette dokumenteres og bekreftes av lege. Dette må legges ved søknaden.

Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen.

Se Rikshospitalets hjemmesider for mer informasjon.