Arne H. Jenssveen 1925-2016

03.05.2016

Det er med vemod og sorg Psoriasis- og eksemforbundet har mottatt meldingen om at tidligere forbundsleder Arne H. Jenssveen er gått bort.

Bilde: Arne H. Jenssveen 1925-2016

Arne H. Jenssveen sovnet fredelig inn i Frei i Møre og Romsdal 29. april 2016. Han ble 91 år gammel.

Arne var en engasjert og dyktig forbundsleder i Norsk Psoriasisforbund i 12 år, fra 1985 til 1997. Han er dermed den lengstsittende forbundslederen i forbundets historie.

En av Arnes hjertesaker var behandlingsreiser til utlandet. Han bidro sterkt til at dette ble en varig ordning, som mange med psoriasis og psoriasisartritt nyter godt av den dag i dag. Arne H. Jenssveeen var også sentral i etableringen av PSO-ung i siste halvdel av 80-tallet. Han var opptatt av at barn og unge hadde egne behov, og skulle få samme muligheter som de voksne i organisasjonen.

Arne var også svært engasjert i det internasjonale psoriasissamarbeidet gjennom det nordiske samarbeidet mellom psoriasisorganisasjoner (NORDPSO) og det internasjonale samarbeidet mellom psoriasisorganisasjoner (IFPA). På et tidspunkt hadde Arne H. Jenssveen de høyeste vervene i alle organisasjonene, forbundsleder i Norsk Psoriasisforbund og leder i både NORDPSO og IFPA.

Arnes H. Jenssveens arbeid i og for Norsk Psoriasisforbund var preget av stort engasjement og soliditet, og i stor takknemlighet lyser vi fred over Arnes minne.

For Psoriasis- og eksemforbundet,
Ragnar Akre-Aas, forbundsleder og Terje Nordengen, generalsekretær

Tilbake