Canoderm på blå resept fra 1. april

08.03.2016

– For Psoriasis- og eksemforbundet er dette en seier. Canoderm på blå resept vil få stor betydning for familier som er rammet av atopisk eksem, sier Kjersti Ollestad, fungerende leder i PEFs eksemutvalg.

Bilde: Canoderm på blå resept fra 1. april

Psoriasis- og eksemforbundet mottok nylig gladmeldingen om at legemiddelkremen Canoderm 5 % krem (karbamid) fra 1. april kan foreskrives på blå resept til pasienter med diagnosen moderat til alvorlig atopisk eksem.

Det gledelige vedtaket vil lette hverdagen for mange. Det betyr at en effektiv behandling vil bli tilgjengelig, til en overkommelig pris, for de pasientene som trenger det mest.

- Vi har arbeidet aktivt sammen med ACO Hud for denne løsningen over lang tid, og vi ser nå at det faktisk nytter. For familier med atopisk eksem er Canoderm en stor del av den daglige behandlingen, og kostnadene er periodevis høye. Jeg har selv en ungdom som bruker fuktighetskremer daglig, og det går noen kilo i året. Sammen med kortisonsalver, finner vi Canoderm som den beste kremen i vår behandling, og sønnen vår klarer å holde eksemet i sjakk med denne kombinasjonen, sier Ollestad.

Statens Legemiddelverk har vedtatt at refusjonsberettiget bruk vil være «forebygging av tilbakefall av moderat til alvorlig atopisk eksem».

Vedtaket gjelder Canoderm 5 % krem (karbamid) i pakning på 500 gram. Både spesialister og allmennleger kan foreskrive legemiddelet til refusjonsberettigede.

Bakgrunn: Fortjener fuktighetskrem på blå resept.

Flere eksemfrie dager

Sentralstyremedlem og fungerende leder i PEFs eksemutvalg, Kjersti Ollestad.

PEF har lenge fulgt saken rundt «Canoderm på blå resept» med stor interesse. I medlemsmagasinet Hud & Helse nr. 4-2014 ble det blant annet presentert kliniske studier som fant at Canoderm krem 5 % (karbamid) gir flere eksemfrie dager for pasienter med atopisk eksem (1).

Ved riktig bruk av Canoderm øker antall eksemfrie dager med nesten 50 %, sammenliknet med bruk av en referansekrem. 

Statens Legemiddelverk (SLV) konkluderte i sitt refusjonsvedtak i juli 2015 med, at Canoderm tilfredsstilte de strenge faglige kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon (2). 

Budsjettberegningene viste imidlertid at utgiftene for Staten etter 5 år ville overskride 25 millioner kroner, det vil si den såkalte «bagatellgrensen». Dette medførte at SLV ikke hadde fullmakt til å foreta endelig beslutning i spørsmålet om «Canoderm på blå resept». Saken måtte oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og eventuelt fremlegges for Stortinget for endelig vedtak i de ordinære budsjettprosessene.

Det ville tatt tid, og sannsynligheten var liten for at Canoderm gjennom en slik prosess ville kunne foreskrives på blå resept allerede i 2016.

Lavere refusjonspris

I desember 2015 valgte derfor ACO Hud Norge å tilby en ny og lavere refusjonspris for Canoderm 500 gram. Resultatet var at budsjettutgiftene ved forhåndsgodkjent refusjon kom under bagatellgrensen. 

SLV fikk da fullmakt og rett til å fatte vedtak, og etter en meget rask og effektiv saksbehandling ble saken returnert fra Helse- og omsorgsdepartementet til Statens Legemiddelverk for endelig beslutning.

Psoriasis- og eksemforbundet er nå svært tilfredse med det organisasjonen ser på som et stort interessepolitisk gjennomslag. Forbundet vil gi honnør til Helse- og omsorgsdepartementet og til Statens Legemiddelverket for effektiv saksbehandling. Saken har fått et gunstig utfall for alle som til daglig sliter med moderat til alvorlig grad av atopisk eksem.

- Denne saken viser at vi som organisasjon må stå på for å få gjennom ordninger vi mener er nødvendige for å bedre hverdagen for barn, unge og voksne med alvorlig atopisk eksem. Når vi oppnår en seier som dette, gir det økt motivasjon til å stå på videre, sier Ollestad.

Spørsmål og svar: Les denne artikkelen med oppklarende informasjon om Canoderm-vedtaket.

Referanser:
(1) Artikkel av fagsjef Ingrid Fallet, Omega Pharma. Hud og Helse nr. 4 - 2014.

(2) «alvorlighet», «behov/risiko for langvarig behandling», «dokumentert klinisk relevant virkning» og «kostnader i rimelig forhold til behandlingens verdi».

Vil du vite mer om Canoderm? Les informasjon om legemiddelet i Felleskatalogen.

Tilbake