Et aktivt 2024

19.01.2024

Et år med høyt aktivitetsnivå er lagt bak oss, og vi har gått inn i nok et aktivt PEF år. Psoriasis- og eksemforbundet har mange planer for året vi nettopp har gått inn. 2024 er et år i kunnskapens tegn.

Bilde: Et aktivt 2024

Vil vite mer om deg!

Vi starter året med å gjennomføre en undersøkelse sammen med legemiddelfiramet Admirall. Vi håper de av dere som er over 18 år og lever med psoriasis vil bruke 5-10 minutter på å svare på spørreundersøkelsen. Den kan dere finne her.  

Fagkonferanse

I 2023 gjennomførte vi en fagkonferanse om psykisk helse og hud på nasjonalteateret konferansesenter i Oslo. Opptak av denne finner du på hjemmesiden eller youtube kanalen vår. I år vil vi gjennomføre nok en konferanse, denne gang med fokus på helheten.

Turné

Dette året vil rådgivningstjenesten vår dra på turne. Lokal- og fylkeslag kan invitere Thea, Sanna og/eller Katrine til å holde innlegg for deres medlemmer, helt gratis!

Nettkurs

I løpet av våren vil vi gjennomføre en kursrekke om rettigheter bestående av tre nettkurs med ulik vinkling. Vi vil gå inn i studentrettigheter og rettigheter nyttig for deg som står i arbeid. I tillegg vil vi snakke om hvilke rettigheter man har som hudpasient.

I desember fikk vi midler til å lage et nettkurs for deg som ønsker å gjennomføre lysbehandling hjemme. Dette gjøres i samarbeid med fagmiljøet og lanseres først i 2025.

Brosjyrer

Vi skal lage tre nye brosjyrer. Et om psykisk helse og hud, et om fotterapi og et om hidradenitis suppurativa (HS). I -24 vil vi også ferdigstille prosjektet hudsykdom i alle nyanser som fokuserer på hudsykdom i melaninrik hud.

Voksen hud

Vi lanserer opplæringsfilmer med fokus på hudsykdom i voksen hud. Disse er mer praktisk innrettet og vil være relevant for alle aldre, men med fokus på eldre.

Real skin

I samarbeid meg PEF-ung gjennomfører vi kampanjen Real skin, en motreaksjon til utseendepress og perfekt hud på sosiale medier. Mange av dere har nok allerede sett flere av illustrasjonene og videosnuttene tilknyttet den viktige kampanjen.

Aktivitet vi gjør hvert år

I tillegg til tiltakene beskrevet over vil fortette og jobbe med mye av det vi allerede gjør. I år som i fjor vil vi gi ut fire utgaver av medlemsbladet Hud & helse, oppdatere nettsidene våre jevnlig og være en synlig aktør på sosiale media. Vi vil også markere HS- awareness week, verdens revmatiker dag, verdens psoriasis dag, verdens eksemdag og verdens utrikariadag.

Vi vil fortsette å drifte rettighetstjenesten, gjennomføre landsmøte, samarbeide med PEF-ung, jobbe interessepolitisk og prøve å sette fokus på diagnosene våre.

Stor takk til Stiftelsen Dam om muliggjør mange av tiltakene.

Tilbake