Feildosering av metotreksat

19.06.2020

Det kan lett oppstå misforståelser og doseringsfeil med medikamentet metotreksat. Medisinen skal gis én gang i uken.

Bilde: Feildosering av metotreksat

I en artikkel på sykepleien.no fortelles det om at det går igjen feil i dosering av medikamentet metotreksat. Medisinen skal gis én gang i uken, men på grunn av misforståelser blir det gitt hver dag.

Metotreksat er en type cellegift som brukes i kreftbehandling. Dessuten brukes den i lave doser til behandling av blant annet pasienter med revmatisme, som psoriasisartritt eller hudsykdommer.

– Kjent problemstilling

Kristine Kirkeby Fuskeland er leder i Norsk sykepleierforbunds Faggruppe for Sykepleiere i Dermatologi og Venerologi. Hun er kjent med problemstillingen.

–  Feildosering av metotreksat kan gi alvorlige skader, og det kan oppstå misforståelser når det ikke er daglig dosering. Dette er en kjent blant oss sykepleiere i dermatologien. Men selv om vi er vant til å informere om dette medikamentet, har det innen dermatologien i Norge skjedd doseringsfeil, sier hun.

Fuskeland forteller at hun ikke personlig kjenner til noe konkret tilfelle der det har vært doseringsfeil.

–  Jeg har forhørt meg med de andre pleierne ved Poliklinikk for hudsykdommer ved Rikshospitalet, og da kommer det dessverre frem at det både har skjedd doseringsfeil fra helsepersonell og misforståelse hos pasienten om hvordan medikamentet skal brukes.

Bevisst på omtale av medisinen

Hun påpeker at det er viktig at problemstillingen kommer frem i media med jevne mellomrom for både å bevisstgjøre de som informerer om medikamentet og for pasientene som skal ta dette.

–  En av de viktige punktene i informasjonen vi gir om metotreksat er at det skal doseres én gang per uke, sier hun.

I tillegg er Fuskeland bevisst på hvordan hun omtaler medisinen.

–  Når det gjelder metotreksat er det mange pasienter som kvier seg for å ta dette også fordi medisinen blir ofte kalt for cellegift. Jeg er derfor bevisst i min kommunikasjon med pasientene og omtaler dette som «celleregulerende» –  altså regulerende på celledelingen i den doseringen de dermatologiske pasienten tar medikamentet. Doseres dette som cellegift, er det snakk om kreftbehandling. Dette gjelder mange medikamenter som brukes i dag – at de brukes i ulike doseringer til behandling av ulike diagnoser, sier hun.

Her kan du lese artikkelen om metotreksat på sykepleien.no  

 

Tilbake