Forventer økt fokus på hudpasienten

15.09.2013

Psoriasis- og eksemforbundet gratulerer det nye stortinget med valget! PEF ser frem til et godt samarbeid med en ny regjering og et nytt storting, til beste for norske hudpasienter i kommende stortingsperiode.

- Det å ha en hudsykdom kan for mange oppleves stigmatiserende, diskriminerende og på mange måter litt "usexy", sier nestleder i PEF, Kenneth Waksvik. - Dette forsterkes ved at media har stort fokus på perfekt hud. Da blir det ekstra utfordrende å ha syk hud, forklarer han.

Det blir stadig mer krevende for hudpasienter å leve med en hudsykdom, både i forhold til behandlingstilbud der den enkelte bor, og ikke minst de store kostnadene forbundet med sykdommen. Forskning viser at behandling og egenpleie av hudsykdommer er viktig, spesielt for psoriatikere, for å redusere faren for å utvikle følgesykdommer som hjerte-karsykdommer, diabetes, høyt blodtrykk og overvekt. Dette er sykdommer som gjerne følger i kjølevannet av diagnosen psoriasis.

Vil kjempe for en forbedret grunnstønad
Ifølge Waksvik forholder hudpasienter seg i dag til følgende trygde- og ligningsordninger:

- Egenandelskort 1 og 2.
- Grunnstønad (dekker vask og slitasje av klær og sengetøy).
- §5-22 hos Helfo (dekker 90 % av utgifter til kremer, salver, sjampoer og andre hudpleieprodukter man ikke får på blå resept. Vel og merke etter en egenandel på kr. 1667,-, som etterbetales mot slutten av kalenderåret).
- Fradrag for store sykdomsutgifter over selvangivelsen, som nå er i ferd med å bli faset ut. Det er lovet andre ordninger som skal dekke opp for dette, men hudpasienter ser p.t ingen ordninger som vil dekke opp for disse utgiftene som hudpasienter har.
- Egenandel på lysbehandling. Helseforetakene har vedtatt at lysbehandling skal ha en egenandel på linje med en fullverdig konsultasjon. Det betyr at hudpasienter som har behov for lysbehandling tre ganger i uken må legge ut ca. kr. 1000,- pr. uke før de får frikortet tilsendt i posten etter noen uker. Dette betyr at hudpasienter kan ha en ekstrautgift på flere tusen kroner i begynnelsen av et kalenderår.

- Psoriasis- og eksemforbundet vil ha den nye Helse- og omsorgministeren med på laget for å få på plass en ny og forbedret grunnstønad, som vil gi økonomisk forutsigbarhet og trygghet for våre medlemmer, sier Kenneth Waksvik.

- For hudpasienter er fuktighetskremer medisin - ikke kosmetikk, og en forbedret grunnstønad vil gi bedre muligheter til å følge opp behandlingen. Det samme gjelder for barn og voksne med atopisk eksem som trenger Canoderm via refusjonsordningen, utdyper han.

Flere søker behandlingsreiser
Psoriasis- og eksemforbundet ser videre en økning av antall søknader til behandlingsreiser for voksne med psoriasis.  Kenneth Waksvik sier PEF vil arbeide for at antall plasser skal økes de kommende årene. Barn med atopisk eksem har i dag et tilbud om behandlingsreiser, på lik linje som voksne med psoriasis. - Vi stiller oss derfor undrende til at et tilbud om behandlingsreiser stopper den dagen man fyller 18 år når du har atopisk eksem. Dette vil vi ta opp med den nye ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Voksne med atopisk eksem trenger et tilbud om behandling i varmt klima på lik linje med psoriatikere. Bevilgningene til behandlingsreiser bør derfor økes de kommende år. Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, påpeker Waksvik.

Bedre tilgang til lysbehandling
Av andre saker PEF vil ta opp med de nye helsemyndighetene nevner PEFs nestleder følgende: - Mange hudpasienter har lang vei til et behandlingstilbud, noe som fører til at pasienten har behov for sykemelding i den perioden hun eller han går til lysbehandling. Ved etablering av flere lysbehandlingsenheter ute i distriktene, kan flere pasienter kombinere arbeid og behandling i langt større grad enn i dag. I tillegg bør langt flere som har behov for det få tilbud om biologisk behandling, som for mange er en meget effektiv behandlingsform. Psoriasis- og eksemforbundet ser også et sterkt behov for flere spesialisthjemler innen dermatologi utenfor det sentrale Østlandet, hvor ventelistene i dag er fra 6. til 12 måneder, avslutter Kenneth Waksvik engasjert.

Tilbake