Fraråder medisinbytte i apotek

17.11.2017

Psoriasis og eksemforbundet går imot forslaget om at bytte av biologiske legemidler skal kunne skje på et apotek.

Bilde: Fraråder medisinbytte i apotek

Statens Legemiddelverk anbefaler i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) datert 31. mai 2017 at bytte av biologiske medisiner kan avgjøres i apotek.

Sammen med Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) og Norsk Revmatikerforbund (NRF) reagerer Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) på forsalget fra Legemiddelverket.

Brudd på samvalgsprinsippet

I et brev til departementet argumenterer de imot anbefalingen og trekker blant annet frem at dette betyr et brudd på prinsippet om samvalg mellom legen og pasienten og at det er viktig at pasienten følges nøye opp av sin lege hvis det skjer et bytte av biologiske eller biotilsvarende legemidler.

I brevet skriver pasientorganisasjonene blant annet at: «Dersom HOD velger å følge dette forslaget, vil det bety at farmasøyt i apotek vil kunne bytte det foreskrevne biologiske legemiddelet med et som er godkjent som byttbart, dog uten at behandlende lege blir kontaktet eller konsultert.»

Professorstøtte

De tre pasientorganisasjonene får støtte av professor Tore K. Kvien ved Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Han argumenterer for at et bytte av biologisk legemiddel må være en beslutning tatt av pasient og behandler.

Mer informasjon:

Brevet til fra PEF, LMF og NRF til Helse- og omsorgsdepartementet.

Uttalelse fra Tore K. Kvien

Artikkel fra det danske registeret DANBIO og NOR-SWITCH

Foto: iStock

Tilbake