Godt budsjett med enkelte "snubletråder"

16.10.2013

Psoriasis- og eksemforbundet er tilfreds med at Statens Behandlingsreiser til Utlandet foreslås opprettholdt på samme nivå i 2013, kun justert for lønns- og prisvekst.

Vi er derimot bekymret over at egenandelene for medisiner og tjenester økes nok en gang. Regjeringens forslag innebærer at hver enkelt må betale mer for egne medisiner og helsetjenester neste år. Egenandelstak 1 heves fra 2040 kroner til 2105 kroner, og tak 2 fra 2620 kroner til 2670 kroner.

- Psoriasis- og eksemforbundet ser med bekymring på at egenandelstakene enda en gang økes. Dette rammer først og fremst mennesker med flere diagnoser, hvor mange er uføretrygdet og dermed har en krevende økonomi allerede. PEF ser at hvis man skal klare å snu denne utviklingen, så må hele "pasientforenings-Norge" engasjere seg. Vi vil derfor ta dette opp under Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons budsjettkonferanse torsdag 17. oktober, sier Generalsekretær i PEF, Terje Nordengen.

Forslag til Statsbudsjett for 2014 ga få store overraskelser, men PEF følger innsettelse av ny Regjering og nytt Storting nøye, og finner flere positive signaler i den nye Regjeringserklæringen.

Fornøyd FFO
Også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er godt fornøyd med forslaget til Statsbudsjett for 2014, særlig med tanke på å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet.

Det er likevel enkelte snubletråder i budsjettet. Blant annet foreslås det å kutte 214 millioner kroner i ordningen for særlig ressurskrevende tjenester til kommunene, skriver FFO på ffo.no.

I innsatsen for å få flere funksjonshemmede i arbeid kommer regjeringen med flere positive forslag. Regjeringen foreslår 2000 flere tiltaksplasser for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Dermed viderefører og forsterker regjeringen Jobbstrategien for funksjonshemmede.

- Samlet sett vil dette bidra til å øke trykket på å få flere funksjonshemmede i arbeid. Det er vi svært glade for. Nå venter vi i spenning på hvilke tiltak den nye regjeringen kommer med, og om de makter å opprettholde dette trykket, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO.

Laber rehabiliteringsinnsats
- Vi er på langt nær fornøyde med regjeringens innsats på rehabiliteringsområdet. Vi må erkjenne at de etter 8 år ikke har klart å svare opp behovet for habilitering og rehabilitering, til tross for at regjeringen Stoltenberg har lovet dette i begge sine regjeringserklæringer. Regjeringen har bevilget 12 millioner kroner ekstra til utvikling og utprøving av modeller for hverdagsrehabilitering. Dette treffer stort sett eldre, ikke funksjonshemmede og kronisk syke.

Regjeringen varsler at de de vil komme med et lovforslag om fritt rehabiliteringsvalg i 2014.

- Nå må vi sette vår lit til den nye regjeringen, som i sin regjeringserklæring både ønsker å innføre fritt rehabiliteringsvalg og en opptrappingsplan for rehabilitering. På disse innsatsområdene kreves det et systematisk arbeid for å bygge opp kapasitet, kvalitet og kompetanse, sier Arum.

Statlig tannhelse i stampe
FFO er samtidig skuffet over den rødgrønne regjeringens satsing på tannhelse. Regjeringen har ønsket at det offentlige skal ta et større ansvar på tannhelseområdet. I statsbudsjettet for 2014 finnes imidlertid ingen målsetning om dette. Skuffende, påpeker FFO.

Tilbake