Ingen utvidelse av behandlingsreiser

11.11.2021

Regjeringen Støre har nå lagt frem sine endringsforslag til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Psoriasis- og eksemforbundet skulle gjerne sett en utvidelse av ordningen med behandlingsreiser.

Bilde: Ingen utvidelse av behandlingsreiser

Behandlingsreiser:

I tilleggsproposisjonen foreslår den nye regjeringen å kutte det øremerkede tilskuddet til Dødehavsstiftelsen på 3 milioner, for pasientreiser til Israel. Utover dette er det ikke foreslått noen endringer i bevilgningen. Det er gledelig at det ikke kuttes. Samtidig skulle Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) gjerne sett en utvidelse av ordningen, slik at flere pasienter kan få tilbud om behandlingsreise. Vi ønsker en utvidelse av målgruppene, slik at voksne med moderat til alvorlig atopisk eksem også kan få tilbud om behandlingsreise til utlandet.

Egenandelstak:

Både PEF og en rekke andre pasientorganisasjoner reagerte kraftig på forslaget til Solberg-regjeringen om å øke egenandelstaket på omtrent kroner 460. Vi er skuffet over at Regjeringen Støre ikke foreslår å reversere denne økningen.

Positive tendenser:

Videre er det også mye positivt i både Hurdalsplattformen og i tilleggsproposisjonen for våre grupper. Vi kan nevne økt grunnfinansiering av sykehusene og økt aktivitetsvekst i sykehusene, for å få ned ventetider og ta igjen behandlingsetterslep etter koronapandemien. Dessuten er vi glad for at det er foreslått en utredning av ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP-ordningen), som forhåpentligvis vil sikre en ordning som er fleksibel nok til at mottakerne rekker å bli ferdig avklart.

Budsjettseier for frivilligheten:

Støre-regjeringen og kulturminister Anette Trettebergstuen har tidligere vært ute og lovet full momskompensasjon. I tilleggsproposisjonen foreslås det å øke bevilgninen til 1,9 millarder kroner, som regjeringen mener skal dekke full kompensasjon (på bakgrunn av søknadsbeløpet for 2021).

Full momskompensasjon har lenge vært en kampsak for frivillige organisasjoner, og PEF mener det er flott at regjeringen vil sikre dette. Vi stiller oss bak Frivillighet Norges forventning om at regjeringen følger opp med mer midler, dersom det skulle vise seg at 1,9 millarder kroner ikke dekker behovet i 2022.

PEF fortsetter arbeidet for å sikre best mulige rettigheter og ordninger for alle med en hudsykdom og / eller psoriasisartritt, sammen med blant annet Frivillighet Norge og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Tilleggsproposisjonen finner du her: https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2022/tilleggsnummer/dokumenter-og-pressemeldinger/id2881463/

Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett: https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2022/id2871447/

Foto: Flicker.com, Arbeiderpartiet.

Tilbake