Krever erstatning fra Nav

20.12.2019

PEF-medlem og tillitsvalgt Jane Kristin Heggheim kan også være offer for Nav-skandalen, da hun søkte om sykepenger i 2015.

Bilde: Krever erstatning fra Nav

Saken er blitt kalt en rettskandale, men er kanskje bedre kjent som en Nav-skandale. Mange mennesker er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har tolket EØS-reglene feil om å motta trygd eller sykepenger under utenlandsopphold i et EØS- eller EU-land. 

Jane Kristin Heggheim, mangeårig tillitsvalgt i Psoriasis- og eksemforbundet, er kanskje også et offer for Nav-skandalen.

Privat behandlingsreise

I 2015 fikk hun sykemelding av sin hudlege for å dra på privat helsesreise til Gran Canaria. Nav Førde, som hun da hørte til, avslo søknaden om sykepenger. Nav begrunnet det med at det var brudd på reglene.

Heggheim anket avslaget, men fikk avslag. I forbindelse med Nav-skandalen som nå rulles opp, viser det seg at hun hadde tolket reglene riktig.

På den tiden var Heggheim medlem i Psoriasis- og eksemforbundets sentralstyre, og gjennom blant annet dette vervet visste hun at andre fikk godkjent sine sykmeldinger, slik at de kunne dra på behandlingsreiser.

– Dette gjaldt ikke det statlige tilbudet om behandlingsreise, men en reise for å pleie helsen for egen regning, understreker Heggheim.

Tolket reglene ulikt

For tre år siden deltok hun og generalsekretær Terje Nordengen i Psoriasis- og eksemforbundet i et møte med Nav forvaltning for å påpeke at lovverket ble tolket ulikt.

– Vi fikk beskjed om at ingen hadde rett til det, forteller hun.

Terje Nordengen kan bekrefte at de var i et møte med Nav forvaltning for tre år siden for å avklare reglene for godkjenning av sykemelding.

– Vi fortalte at det er ulik praksis for å få godkjent sykemelding for å reise utenlands på grunn av helsesituasjonen. Nav påpekte at regelen var slik at man ikke kan få godkjent sykemelding for å reise utenlands på grunn av helseårsaker. Det viser seg nå å ikke stemme, sier Nordengen. 

Så når Nav-skandalen nå rulles opp, kan det viser seg at det ikke var grunnlag for å avvise Heggheims sykmelding.

– Jeg tok kontakt med Nav for å få tilsendt alle dokumentasjon i saken min, og det fikk jeg.  

Krever erstatning

I et brev fra Nav datert 27. november skriver Nav at Heggheim kan være en av de berørte i Nav-skandalen.

«Vi har feiltolket EØS-reglene. På grunn av dette kan vi på feilaktig grunnlag ha gitt avslag på søknad om sykepenger under opphold i EU-/EØS-land. Vi beklager feilen overfor alle berørte. Du kan være blant de som er berørt av denne feilen du du mottok avslag på sykepenger i perioden 11.11.15-19.11.15, jfr vedtak 19.11.15. Vi vil derfor gjøre en ny vurdering av saken din. Vi kan ikke si sikkert om du er berørt av denne feilen, før vi har vurdert saken din på nytt.»

Heggheim vil også kreve erstatning for årene etterpå.  

I samme brev fra Nav står det også at Heggheim ikke trenger å gjøre noe for å få saken bli vurdert: «Du trenger ikke gjøre noe. Du vil få et nytt brev fra oss så snart saken din er endelig vurdert.»

– Ta kontakt med Nav

Likevel oppfordrer Heggheim andre som er i samme situasjon eller lurer på om de er det, til å ta kontakt med Nav. 

– Det er med andre ord ikke nødvendig å klage, men det er viktig at andre som er i en liknende situasjon tar kontakt med Nav. Selv om Nav har opplyst at de kommer til å gå gjennom alle de aktuelle sakene og gi erstatning i de sakene der de har gjort feil, vil jeg likevel anbefale folk til å ta kontakt med Nav, sier hun.  

Ifølge FFOs rettighetssenter er det lurt å ta kontakt med det lokale Nav-kontoret, hvis du lurer på om du er offer for Nav-skandalen.

 

 

 

 

 

Tilbake