Kutt i bevilgning til behandlingsreiser

29.06.2022

Bevilgningen til ordningen med behandlingsreise er redusert med 32 millioner kroner. Dermed får 20 prosent færre pasienter mulighet til å reise.

Bilde: Kutt i bevilgning til behandlingsreiser

Ifølge Seksjon for behandlingsreiser til utlandet ved Oslo universitetssykehus rammer kuttet i statsbudsjettet for i år alle programmene som er med i ordningen på cirka 20 prosent.

I 2019 søkte 639 personer med psoriasis på om behandlingsreise, og 424 fikk innvilget. Blant de som søkte var det også personer som fikk avslag av forskjellige årsaker, som blant annet at de trakk søknaden eller sendte inn ufullstendige søknader. Som følge av kuttet i bevilgningen får anslagsvis kun 339 personer med psoriasis reise på behandlingsreise i 2022.

Ifølge Norsk revmatikerforbund søkte 3 600 personer i 2019 med revmatisk sykdom (inkludert psoriasisartritt) om behandlingsreise. 1 642 barn, ungdom og voksne med revmatisk sykdom fikk innvilget behandlingsreise. Kuttet i bevilgningen fører til at kun 1 278 personer får dette behandlingstilbudet. 

– Veldig synd

Jan Erik Haugom fra Gjøvik har vært mange ganger på behandlingsreise for sin psoriasisartritt. Han reagerer på at bevilgningen til den statlige ordningen med behandlingsreiser til utlandet er redusert med hele 32 millioner kroner over statsbudsjettet i år.

– Det er veldig synd. Det koster samfunnet mye mer å kutte i bevilgningen enn å øke den. Det vil føre til at flere tar ut sykemelding og ikke kan stå i jobb. Behandlingsreiser fører til at flere får bedre livskvalitet og får et mye bedre liv, sier han.  

Totalt har han vært 13 ganger på behandlingsreise, og første gang var i 2002. Han har ikke søkt hvert år, men har vært på behandlingsreise jevnt og trutt i årene etter 2012. I år fikk han endelig mulighet til å reise igjen i mai-juni etter koronapandemien. I mai og juni var han på behandlingsopphold på Igalo i Montenegro.

– Behandlingsreiser er et fire ukers opphold i utlandet som et supplement til behandlingsmulighetene som finnes i Norge. Varmen og behandlingen gjør at jeg kan fungere ganske mange måneder etterpå uten smerter. Klimabehandling gjør at veldig mange kan stå i jobb. Jeg er ufør, men med denne behandlingen kan jeg være aktiv og holde på med fotballdømming. Etter et behandlingsopphold i utlandet holdes sykdommen noenlunde i sjakk, og det gjør det inntil omtrent et halvt år. Så i år etter at jeg nå har vært på behandlingsreise i mai-juni, holder jeg sykdommen i sjakk til omtrent i oktober, hvis jeg er aktiv og trener, hvis jeg er aktiv og trener. 

Smerter, stivhet og bevegelse

Han forteller at hans stivhet og bevegelighet blir målt på begynnelsen og på slutten av oppholdet, og det er merkbart bedre. For å holde på effekten når han kommer hjem, pleier han å trene, gå på tur og gjøre øvelser.

– Det er tre ting som klimabehandling er positivt for meg. Det gjelder smerter, stivhet og bevegelighet. Jeg blir også bedre med et behandlingsopphold i Norge, men varmen betyr mye så det har mer effekt med et behandlingsopphold i sydlige strøk. På oppholdet får vi forskjellige varmebehandlinger, bassengtrening og massasje, og det har god effekt på oss som har revmatiske sykdommer.   

Haugom legger til at den sosiale biten på et behandlingsopphold i utlandet betyr også mye.

–  Det har mye å si. Det er fint å snakke med andre og utveksle erfaringer og få råd og tips. Og selv om jeg har vært en del på behandlingsreiser, er det alltid noe nytt å få meg seg av undervisningen, sier han.

Det er ikke noe latmannsliv å være på behandlingsreise. Dagen starter kl. 7.00 og varer til kl. 15.00 fra mandag til fredag, og da går det slag i slag med gymnastikk, turer og strekking og tøying. 

– Det er som en arbeidsdag med tett program. Det er ikke noe ferie, understreker han.

Han forteller også at effekten etter et behandlingsopphold betyr også betraktelig mye for livskvaliteten hans.

– Med mindre smerter kan jeg stå mer på og være med på flere ting, fordi jeg får mer overskudd. Hvis du blir sliten, så orker du ikke være med på sosiale ting og blir hjemme. Og det er ikke noe greit.

Biologisk medisin

For Haugom hjalp det mye å begynne på biologisk behandling, og det og klimabehandling som supplement har gitt han energi til å ta på seg verv i Psoriasis- og eksemforbundet. Han er i dag nestleder i sentralstyret og leder i lokallaget PEF Oppland.

– Uten biologisk medisin og klimabehandling har jeg ikke orket å drive med frivillig arbeid, ha verv i PEF og gjøre andre ting. Det er viktig å drive med noe, å ikke bare bli sittende der, men være aktiv og engasjert.  

Under koronapandemien fikk han mulighet til å gjennomføre behandling på Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter på Lillehammer.

– Det var bra, og jeg blir bedre. Men det er ikke på samme måten som et opphold i varmen, og effekten går for over.

Les mer om den statlige ordningen med behandlingsreiser her

Her finner du nettsiden til Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus

 

Tilbake