Mari Øvergaard er vår nye generalsekretær

29.01.2020

– Vi må jobbe for at det oppleves både nyttig og godt å være medlem i PEF, sier den nye generalsekretæren i Psoriasis- og eksemforbundet og PEF-ung.

Bilde: Mari Øvergaard er vår nye generalsekretær

Mari Øvergaard er 38 år og bor på Strømmen utenfor Oslo. Fredag 24. januar signerte hun kontrakten på kontoret til Psoriasis- og eksemforbundet på Helsfyr i Oslo, og signeringen ble feiret med ostekake og kaffe.
Hvorfor har du lyst til å bli generalsekretær i PEF?
– Jeg har lang fartstid i frivillige organisasjoner og i brukerorganisasjoner, og jeg er opptatt av den viktige rollen jeg mener disse organisasjonene har i dagens samfunn. Jeg ser frem til å bli en del av denne organisasjonen, som er et viktig talerør for medlemmer og målgruppen forøvrig, både i lokalmiljøet, regionalt og nasjonalt. Samtidig har Psoriasis- og eksemforbundet et viktig samfunnsoppdrag i å formidle kunnskap om diagnosene vi favner.

Organisasjonserfaring

Øvergaard begynner ikke som generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) før i mai. Hun kommer fra en stilling som spesialrådgiver ved Ahus (Akershus universitetssykehus) og har lang arbeidserfaring fra Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). I NAAF jobbet Øvergaard som prosjektkoordinator før hun ble organisasjons- og administrasjonssjef i organisasjonen.
Hun har vært varamedlem i fagutvalget ExtraExpress til Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen) og i ekspertutvalget for tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Øvergaard har også internasjonal erfaring, og hun har både jobbet og studert i London. Etter at hun gjennomførte en mastergrad i internasjonal politikk og historie ved London School of Economics, arbeidet hun ett år i organisasjonen Mencap, som jobber med personer med utviklingshemming.  

– Relevant og synlig

Hvordan vil medlemmene merke at det er en ny generalsekretær på plass?
– De som forventer store og revolusjonerende endringer fra dag én, blir nok kanskje litt skuffet. Jeg er opptatt av å bygge videre på alt det gode arbeidet som er gjort i organisasjonen, og at vi sammen, både ansatte, tillitsvalgte og medlemmer, skal bringe PEF fremover. Samtidig er jeg opptatt av at vi må henge med i tiden for å kunne være en relevant og synlig organisasjon. Vi må tørre å utfordre og å tenke nytt, og vi må tørre å stikke hodet frem.
Hva gleder du deg mest til når du begynner i jobben?
– Jeg gleder meg til å bli kjent med hele organisasjonen, alle tillitsvalgte, frivillige og ansatte, og alt det fantastiske arbeidet som utføres over hele landet.

Enig om prioriteringer

Som generalsekretær ønsker Øvergaard å jobbe med synlighet og medlemsvekst fremover.
– Landsmøtet og sentralstyret har blant annet definert synlighet og medlemsvekst som to prioriterte oppgaver fremover – det er jeg helt enig i. Vi må jobbe både internt for å dyrke den særegne PEF-kulturen og samholdet, samtidig som vi må være synlige utad. Det blir viktig å finne en balanse. Vi må jobbe for at det oppleves både nyttig og godt å være medlem i PEF, både gjennom å aktivt verve nye medlemmer, men også gjennom å satse på å beholde de medlemmene vi har!

Diagnosekunnskap

Gjennom en lang karriere i NAAF har Øvergaard tilegnet seg god kunnskap om atopisk eksem, som er en av diagnosene organisasjonen jobber med. Men hun har også fått kjennskap til atopisk eksem og psoriasis på nært hold.  
– Nå skal jeg bli litt personlig. Jeg har god kjennskap til atopisk eksem både fordi jeg har jobbet i ti år i NAAF, men også fordi jeg har en datter med eksem. Jeg har også en far med psoriasis, så jeg har sett på nært hold hvordan den diagnosen kan påvirke hverdagen. Men jeg har mye å lære, og det gleder jeg meg til! Jeg ser frem til å lære mer om alle diagnosene, og hvordan det å leve med disse påvirker hverdagen og livet. For det er nettopp gjennom kunnskap om det at vi kan utvikle enda flere gode tilbud og aktiviteter for medlemmene våre, og tiltrekke oss enda flere medlemmer, sier den nye generalsekretæren.

Tilfreds med søkergrunnlaget

Forbundsleder Tord Johansen i PEF er fornøyd med valget av Mari Øvergaard som ny generalsekretær i organisasjonen.
– Ansettelsesutvalget var tilfreds med søkergrunnlaget til stillingen som generalsekretær i PEF. At vi nå står igjen med en erfaren kvinne fra organisasjonslivet, samt erfaring fra offentlig sektor, lover det aller beste for PEF i årene som kommer. Vi ønsker Mari Øvergaard velkommen ombord sammen med mange flotte frivillige og et stødig kontorfellesskap. Jeg vil takke ansettelsesutvalget for en meget vel utført jobb, sier Tord Johansen.
Terje Nordengen er generalsekretær frem til sommeren, slik at det blir en overlapp før Mari Øvergaard overtar stillingen. Nordengen går over i en stilling som psykiatrisk sykepleier ved Ahus.  

Foto: Jon Anker Lisberg Sarpebakken​

 

 

 

 

Tilbake