Møte med Statssekretær Erlandsen

21.04.2015

16. april møtte Psoriasis og eksemforbundet (PEF) statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Bilde: Møte med Statssekretær Erlandsen

16. april møtte Psoriasis og eksemforbundet (PEF) statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hovedtema i møtet var en bred orientering fra PEF rundt psoriasisresolusjonen, samt hvordan organisasjonen forventer at den følges opp av norske helsemyndigheter. Erlandsen kjente allerede til WHO-resolusjonen, og var enig med PEF i behovet for økt fokus på de "tause lidelsene" i helsevesenet, og at psoriasisresolusjonen er et godt bidrag til å skape økt oppmerksomhet rundt psoriasis.

Retningslinjer for behandling

Psoriasis- og eksemforbundet overleverte videre sitt foreløpige forslag til Retningslinjer for psoriasisbehandling i Norge. Erlandsen gav positiv respons på at det er viktig at PEF er aktive i arbeidet med dette, gjerne i et samarbeid med fagprofesjonene på hudfeltet.

Erlandsen erkjente at hun ikke kjente til mangelen på hudleger og behovet for flere lokale lysbehandlingsenheter rundt om i landet. PEF ga derfor en kort orientering om hvilke alvorlige konsekvenser dette mangelfulle tilbudet medfører for hudpasientene. Anne Grethe Erlandsen innrømmet at hovedansvaret for spesialisttjenesten ligger hos HOD, men at det også er mange andre viktige aktører som medvirker til gode helsetjenester. Hun ga PEF noen gode råd i forhold til hvor vi skal markere behovet for flere hudleger og bedre utbygd lysbehandling.

Forbundsleder Ragnar Akre-Aas oppsummerte møtet som positivt, og Erlandsen repliserte med at møtet hadde vært lærerikt for henne. Et nytt møte er planlegges innen utgangen av 2015.

Her kan du lese PEFs notat til Helse- og omsorgsdepartementet.

Tilbake