Nedgang i sykehusaktivitet

19.05.2021

Det har vært en nedgang i aktiviteten på sykehus under koronapandemien, men den er større for personer med psoriasis.

Bilde: Nedgang i sykehusaktivitet

Det viser tall fra Norsk pasientregister som er utarbeidet av Psoriasis i Norge (PIN). Ifølge tallene var den generelle nedgangen i aktiviteten på sykehusene her i landet fra 2019 til 2020 på 4 prosent. Men for psoriasispasienter er den på hele 14 prosent. Det betyr at nesten 10 000 færre konsultasjoner for psoriasis ved norske sykehus i 2020 sammenliknet med 2019.

Ifølge Psoriasis- og eksemforbundet opplever også andre hudpasienter at behandlingen reduseres eller kuttes helt ut på grunn av koronapandemien.

Her er noen eksempler:

  • Pasientopplæring ved flere av landets sykehus er avlyst. Det betyr blant annet at foreldre til barn som har eksem, mister muligheten til viktig opplæring som vi vet har gunstig effekt på livskvaliteten til familien.
  • Tusenvis av personer med psoriasis og psoriasisartritt har mistet muligheten til å dra på behandlingsreise til utlandet for å gjennomføre klimabehandling. Det gjelder også mange barn med atopisk eksem.
  • CO2-laseroperasjonene for enkelte personer med hidradenitis suppurativa (HS) er utsatt.
  • Lenger ventetid på hudlege enn før koronaen, da den var på 6-12 måneder. Norge har den dårligste hudlegedekningen per innbygger i Norden. Den er omtrent 20 prosent lavere enn gjennomsnittet.

– Det er ikke noe nytt at Psoriasis- og eksemforbundet er bekymret over at hudpasienter nedprioriteres i Helse-Norge. Koronapandemien har ikke bare gjort oss mer bekymret, men forsterket erkjennelsen av at hudsykdommer ligger i nedre diagnosehierarki, sier forbundsleder Tord Johansen (bildet) og generalsekretær Mari Øvergaard i et innlegg i Dagens Medisin.

Her kan du lese innlegget

Bekymret koronakommisjon

Koronakommisjonen påpeker i sin rapport at færre pasienter har fått stilt en diagnose og blitt behandlet for sin sykdom under koronapandemien, fordi sykehusene har tatt imot færre pasienter. Sykehusene ble bedt om å redusere på antall operasjoner fordi man skulle tilrettelegge for eventuelle koronapasienter som trengte behandling på intensivavdelingene. Dette førte til at behandlingsaktiviteten ble betydelig redusert etter at Norge ble stengt ned i mars i fjor.

Koronakommisjonen uttrykker bekymring for at det kan føre til press når pandemien er over.

Foto: Tøri Gjendal

 

 

Tilbake