Ny fordeling av tippemidlene favoriserer de store

05.12.2017

Psoriasis- og eksemforbundet ber Kulturdepartementet finne tildelingskriterier for fordeling av tippemidlene som også tilgodeser små organisasjoner.

Bilde: Ny fordeling av tippemidlene favoriserer de store

I et høringsnotat til Kulturdepartementet går Psoriasis- og eksemforbundet sterkt imot den nye fordelingen av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Departementet ønsker å innføre en permanent modell for fordeling av tippemidlene med blant annet krav om at organisasjoner sentralt må ha en omsetning på minimum 10 millioner kroner.

Utenfor ordningen

Med en omsetning på omtrent 7, 5 millioner kroner per år faller PEF utenfor denne ordningen. I de siste fire årene har ordningen gitt omtrent 600 000 kroner i årlige inntekter.

Dette vil med andre ord bety betydelige tap i inntekter, og det vil få store konsekvenser for forbundets aktiviteter fra 2018. «PEF ber Kulturdepartementet finne tildelingskriterier som tilgodeser både store og små organisasjoner på en god måte», skriver forbundet i høringsnotatet.   

Les hele høringsnotatet her

 

Foto: Martin B. Andersson/Kulturdepartementet

Tilbake