Nytt anbud på biologiske legemidler

01.02.2022

Nå er nytt anbud og anbefalinger på biologiske legemidler mot betennelsessykdommer klare. Disse anbefalingene gjelder fra og med 1. februar 2022 frem til 2024.

Bilde: Nytt anbud på biologiske legemidler

Sykehusinnkjøp HF har nå offentliggjort de nye anbudslistene for TNF / BIO-medisiner (biologiske legemidler) for behandling av ledd- og huddiagnoser i helseregionene i landet. Anbefalingene gjelder for to år fremover og omfatter både anbefalinger for bruk når det gjelder virkestoff med biotilsvarende konkurranse og for legemidler uten biotilsvarende / generisk konkurranse.

Se forklaring på biologiske og biotilsvarende legemidler og TNF nederst i saken.

Delt inn i to regioner

Også denne gangen er innkjøpsavtalen delt i to, en avtale for Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF sammen, og en for Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF. Det vil si at ved enkelte diagnoser er det geografien som avgjør hvilket legemiddel som anbefales. 

I de diagnosene der Sykehusinnkjøp har mottatt tilbud fra flere legemiddelfirmaer på samme virkestoff (biotilsvarende og generika) listes kun rimeligste alternativ i rangeringen per indikasjon. Dette gjelder virkestoffene adalimumab, infliksimab, etanercept og rituksimab.

Her finner du oversikt over legemidler og virkestoff for diagnosene Psoriasis- og eksemforbundet jobber med

Anbudsvinnere

For virkestoffet adalimumab er det valgt to leverandører som foretrekkes. I Helse Sør-Øst og Helse Nord er det Hyrimoz, mens i Helse Vest og Helse Midt-Norge er det Imraldi.

For personer med psoriasisartritt, hidradenitis suppurativa (HS) og psoriasis som behandles med virkestoffet adalimumab anbefales Hyrimoz i Helse Sør-Øst og Helse Nord, mens Imraldi i Helse Vest og Helse Midt-Norge.  

Når det gjelder virkestoffet etanercept er legemiddelet Erelzi anbudsvinner for alle helseregionene. Det er et biotilsvarende legemiddel som brukes både for psoriasis og psoriasisartritt. 

Ved behandling av atopisk eksem er det ikke geografisk forskjell. For voksne over 18 år med alvorlig atopisk eksem som anbefales legemiddelet Olumiant med virkestoffet Baricitinib. For barn i aldersgruppen 6-17 år anbefales legemiddelet Dupixent med virkestoffet Dupilumab. 

Se anbefalingene for Helse Sør-Øst og Helse Nord

Se anbefalingene for Helse Vest og Helse Midt-Norge

Det er hemmelige legemiddelpriser i dette anbudet. Det betyr at vi ikke får vite eksakt hvor store besparelser det er å velge en medisin kontra en annen. Ifølge Sykehusinnkjøp fører det nye anbudet til bestparelser på rundt 100 millioner kroner over tolv måneder, skriver Dagens Medisin 31. januar 2022.  

Ordliste

Biologiske legemidler 
Det er en gruppe legemidler som inneholder virkestoff fremstilt av levende organismer, som bakterier, sopp, virus eller levende cellekulturer. De fleste biologiske legemidler virker ved å stimulere eller hemme immunsystemet.

Biotilsvarende legemidler 
Det er en gruppe legemidler som er utviklet med utgangspunktet i biologiske legemidler, som har eller er i ferd med å miste sin patentbeskyttelse. Dette betyr at andre legemiddelprodusenter også kan lage og selge tilsvarende preparat. Et biotilsvarende legemiddel skal ha samme effekt og kvalitet som det originale legemidlet det ligner på. Biotilsvarende legemidler kalles også biosimilars.

TNF-alfa, TNF-hemmere og TNF-alfahemmere
TNF-alfa er et signalprotein (cytokin) som er involvert i en tidlig fase av inflammasjon. TNF-alfa produseres i hovedsak av celletypen makrofager. Den primære oppgaven til TNF-alfa er å regulere immuncellene. TNF kan sette i gang reaksjoner i kroppen som feber, celledød, utmattelse, inflammasjon.
Det antas at dysregulering av TNF-produksjonen spiller en rolle i en rekke sykdommer, spesielt autoimmune sykdommer som leddgikt, Bekhterev, inflammatorisk tarmsykdom, psoriasis, astma. TNF fremmer den inflammatoriske reaksjonen og spiller en sentral rolle i sykdomsutviklingen.
Midler som hemmer TNF (TNF-hemmere eller -blokkere), slik som de biologiske legemidlene, har vist seg effektive i behandlingen av inflammatoriske, autoimmune sykdommer.

Foto: iStock

 

 

Tilbake