Nytt sentralstyre valgt for perioden 2015-2018

18.10.2015

Psoriasis- og eksemforbundet valgte under sitt landsmøte 18. oktober nytt sentralstyre og kontrollkomite for de neste tre årene.

Bilde: Nytt sentralstyre valgt for perioden 2015-2018

Under følger en oversikt over de nye sentralstyremedlemmene som skal representere PEF i perioden 2015-2018:

Leder: Ragnar Akre-Aas f. 1947

Lokallag: Oslo

Ragnar Akre-Aas er 68 år og utdannet jurist med spesialfag helse- og sosialrett. Han har blant annet vært ansatt i Kommunenes sentralforbund i 13 år med mangeårig ansvar for helse- og sosialspørsmål i fylkes- og kommunesektoren. I påfølgende 11 år var han administrerende direktør ved Glittreklinikken. Etter denne perioden og frem til 2009 var han spesialrådgiver i LHL sentralt, PEF og NAAF for behandlingsreiser til utlandet.

Ragnar var nestleder i PEF Romerike frem til han flyttet til Østfold i 2007. Han var varamedlem i Kontrollkomiteen i Psoriasis- og eksemforbundet fra oktober 2007-2009, og ble valgt til forbundsleder i 2009 og gjenvalgt i 2012.

Nestleder: Liv Skovdahl f. 1945

Lokallag: Fredrikstad og omegn

Liv Skovdahl er 69 år og bosatt i Fredrikstad. Siden 2008 har hun vært styremedlem, studieleder og likeperson for PEF Fredrikstad og omegn. Tilsvarende verv har hun hatt i PEF Østfold siden 2012, der hun også er fylkets webansvarlige. Siden 2013 har Liv vært medlem i PEFs kurs- og likepersonsutvalg. Hun er forbundets likepersonskoordinator.

Liv har lang fartstid som styremedlem i FFO Fredrikstad og i Studieforbundet Funkis avd. Østfold. Hun sitter i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fredrikstad (RFF) og er medlem i Brukerutvalget NAV Hjelpemiddelsentral Østfold og Brukerutvalget NAV Fredrikstad. Hun har også vært kursleder i tilknytning til mestringskurset "Å leve et friskere liv" ved Sykehuset i Østfold i perioden 2009-2015.

Styremedlem: Kenneth Waksvik f. 1968

Lokallag: Bergen og omegn

Kenneth er 46 år og jobber som Customer Support Specialist i ABB. Han meldte seg inn i PEF-ung i 1984. Kenneth var tillitsvalgt i PEF Telemark i perioden 2004-2014, der han blant annet var nestleder i fylket i fire år. Fra 2015 er han valgt til fast styremedlem i PEF Bergen og omegn, og som varamedlem til styret i PEF Hordaland. Kenneth har tidligere vært styremedlem i Funkis Telemark og var i perioden 2012-2013 nestleder i FFO Telemark.

Kenneth er opptatt av kurs og opplæring, fordi han mener kunnskap om egen helse er viktig for å mestre egen sykdom. Han vil at så mange som mulig skal oppdage PEF og den jobben organisasjonen gjør for å bedre hverdagen til den enkelte. Kenneth var nestleder i sentralstyret til PEF fra 2009-2015, og er medlem i artrittutvalget og kurs- og likepersonsutvalget.

Styremedlem: Kjersti Ollestad f. 1970

Lokallag: Sør-Rogaland

Kjersti er 45 år og har vært medlem i PEF-ung og Psoriasis- og eksemforbundet siden 1987. Hun startet som ungdomskontakt for PEF Sør-Rogaland, og har etter det vært styremedlem og kasserer i foreningen i flere år. Hun har også vært styremedlem og kasserer i Rogaland Fylkeslag. Kjersti har atopisk eksem som sitt interesseområde og ledet PEFs atopikerutvalg i perioden 2009-2012, før hun tiltrådte som fast medlem i sentralstyret. Kjersti ønsker å bidra til at PEF blir en attraktiv organisasjon for barn og voksne med atopisk eksem.

Styremedlem: Berit Utgård f. 1952

Lokallag: Sør-Trøndelag

Berit er 62 år, enke, og har to barn og svigerbarn og åtte barnebarn. Hun har vært engasjert i frivillig organisasjonsarbeid i over 30 år. Berit startet som leder i et lokallag i Norske Kvinners Sanitetsforening, og fungerte deretter som leder for Barne- og ungdomskomiteen i Sør-Trøndelag i samme organisasjon. Hun ble etterhvert leder i Trondheim og omegn MS-forening og også styremedlem i landsstyret i MS-forbundet.

Berit var en stund styremedlem i Helsesekretærforbundet i Sør- og Nord-Trøndelag, før hun i 2014 ble styremedlem i PEF Sør-Trøndelag. Hun liker å fokusere på at når et familiemedlem lider av en kronisk sykdom, så blir hele familien berørt. Sitt yrkesaktive liv har hun delt mellom Posten og deretter som sekretær i St. Olavs Hospital.

Styremedlem: Birger Angelsen f. 1953

Lokallag: Nordland

Birger er 62 år og er nå pensjonist etter en mangeårig yrkeskarriere i Posten Norge. Han har vært medlem i PEF siden 1975. Birger har gått gradene som tillitsvalgt i lokal- og fylkeslag, og har tidligere vært leder av PEF Mo og PEF Nordland. Han har også vært fylkesrepresentant i representantskapet. Birger er interessert i organisasjonsbygging og informasjon, og er i tillegg opptatt av medlemsrekruttering. Birger har allerede vært sentralstyremedlem i to perioder fra 2009-2015.

Varamedlemmer til sentralstyret:

1. varamedlem: Helge Wilhelmsen, Sogn og Fjordane
2. varamedlem: Karl Morten Solbu, Oppland
3. varamedlem; Annveig Jenssen, Tromsø

Kontrollkomite 2015-2018:

Leder: Ragnhild Ottesen f. 1955
Lokallag: Sør-Rogaland

Komitemedlem: Reidun Nymoen f. 1951
Lokallag: Oslo

Varamedlemmer til kontrollkomiteen:

1. varamedlem: Bjarne Alnes, Follo
2. varamedlem: Owe Stangeland, Follo

Har du spørsmål rundt det nye sentralstyret, ta kontakt med generalsekretær i PEF, Terje Nordengen, på tlf. 23 37 62 44 eller e-post terje.nordengen@pefnorge.no.
 

Tilbake