Positive signaler i Sundvollen-erklæringen

11.10.2013

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) har gjennomgått den kommende Regjeringens politiske plattform med stor interresse. Flere av de politiske sakene vi er opptatt av er omtalt i dokumentet.

PEF er positive til Solberg-Regjeringens varslede satsing innenfor rehabilitering, spesielt mht. statens behandlingsreiser til utlandet. Den nye Regjeringen lover å styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper.

- Psoriasis- og eksemforbundet har i flere år pekt på behovet for flere plasser på behandlingsreiser, noe søknadsmegden også viser et behov for. Vi har gjentatte ganger tatt opp at voksne med atopisk eksem har et stort behov for denne type behandling på lik linje med psoriatikere, sier nestleder i PEF Kenneth Waksvik.

Barn med atopisk eksem har i dag tilbud om behandlingsreise opp til fylte 18 år. PEF ønsker at dette tilbudet opprettholdes også etter at barna blir myndige. SINTEFs evalueringsrapport tilknyttet Behandlingsreiser viser tydelig at et slikt behandlingsbehov er tilstede også for voksne atopikere.

Fritt rehabiliteringsvalg
I tillegg vil den kommende regjeringen innføre fritt rehabiliteringsvalg, og etablere en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet. Dette for å hindre nedbygging av rehabilitering i spesialhelsetjenesten, før kapasitet og kompetanse er bygget opp i kommunene. PEF ser frem til at dette blir gjennomført.

Vi registrerer videre at den nye regjeringen vil sikre rask tilgang til nye og effektive legemidler, og forventer at biologiske legemidler er innlemmet i denne gruppen.

Regjeringen signaliserer at den ønsker at legemiddelpolitikken skal bidra til økt pasientsikkerhet, god behandling, lave kostnader for det offentlige, samt innovasjon.

Viderefører særfradraget
PEF registrerer også med glede at den kommende regjeringen vil videreføre særfradraget for store sykdomsutgifter på 2013-nivå. Psoriais- og eksemforbundet håper videre at en forbedret grunnstønad vil kunne etableres som et nødvendig supplement til dette. PEF vil fortsette arbeidet inn mot Stortinget i tilknytning til denne viktige helseøkonomiske saken.

På generelt grunnlag anser PEF denne regjeringsplattformen som et godt dokument for det videre arbeidet for en bedre hverdag og en bedre livskvalitet for våre medlemmer, og andre som lever med en kronisk hudsykdom i Norge.

Vi ser frem til et godt samarbeid med den kommende helseministeren, samt den nye Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Les hele Regjeringsplattformen til Høyre og Fremskrittspartiet her.

Tilbake