Psoriasis gir høyere risiko for diabetes

26.04.2021

Visste du at det er to ganger mer sannsynlig å utvikle diabetes hvis du har psoriasis? Sammenhengen forklares delvis med genetikk, ifølge en IFPA-rapport om psoriasis og diabetes.

Bilde: Psoriasis gir høyere risiko for diabetes

Det er spesielt diabetes type to som assosieres med psoriasis, skriver det internasjonale psoriasisforbundet IFPA (The International Federation of Psoriasis Associations) i de nylig utgitte rapporten "Inside Psoriatic Disease: Diabetes".

Ifølge rapporten viser flere studier en økt forekomst av type to-diabetes for mennesker som lever med hudsykdommen psoriasis. Det gjelder selv mennesker som lever med psoriasis, men som ikke har andre forhold som tradisjonelt er forbundet med diabetes, som for eksempel fedme. De hadde høyere forekomst av diabetes sammenlignet med personer som ikke har psoriasis.

Hvorfor er det slik? 

Det forklares delvis med genetikk, men genetikk er ikke nok til å forklare det komplekse forholdet mellom de to kroniske tilstandene. Betennelse er annen faktor som forklarer den høyere risikoen for diabetes for personer med psoriasis.

Diabetesforbunder skriver på nettsiden sin at "Diabetes type to er en arvelig, kronisk sykdom der blodsukkeret blir for høyt. Det er den vanligste formen for diabetes og utløses ofte av overvekt og mangel på aktivitet."

Hvilke konsekvenser får denne kunnskapen?

Det er viktig å påpeke at personer med diabetes kan leve et langt og sunt liv, hvis diabetes blir diagnostisert tidlig og behandles tilstrekkelig. Dessuten kan mange diabeteskomplikasjoner forebygges.

Likevel er det viktig at screening utføres regelmessig for å oppdage diabetes hos personer med psoriasis. I tillegg bør det gis tilstrekkelig rådgivning for å forhindre utbrudd av diabetes og alle dets komplikasjoner.

Her kan du laste ned hele IFPA-rapporten om psoriasis og diabetes


 
Tilbake