Psoriasisartritt og koronavirus

19.03.2020

Her finner du som har psoraisisartritt informasjon og råd om koronavirus fra Diakonhjemmet Sykehus.

Bilde: Psoriasisartritt og koronavirus

Flere av landets fremste eksperter på behandling av inflammatorisk revmatisk leddsykdom arbeider på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Dette gjelder sykdommer som psoriasisartritt, leddgikt og spondyloartritt.

Ifølge ekspertene ved sykehuset finnes det per i dag ikke kunnskap som tilsier at disse pasientene skal stoppe eller trappe ned antirevmatisk behandling (immunsupprimerende behandling).

Nå har de samlet kunnskap om koronaviruset og råd om hvordan pasienter med inflammatoriske leddsykdommer skal forholde seg i den krevende tiden vi er inne i. 

Her finner du oppdatert informasjon på nettsidene til Diakonhjemmet Sykehus

Foto: iStock

Tilbake